Luận văn Phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách đoàn thể chính trị - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2010

<p> Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII lần thứ VII đã nhấn mạnh “chỉ đạo thí điểm việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính ổn định một số năm để khuyến khích việc giảm biên chế và tiết kiệm chi phí hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Khắc phục tình trạng các cơ quan tăng thêm biên chế dưới bất cứ hình thức nào”.Nghị quyết đã xác định rõ quan điểm của Đảng là phải nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước ở các cấp, tinh giản bộ máy, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện chủ trương tiết kiệm kinh phí. Thực hiện chủ trương trên,từ năm 1999, mô hình khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã được thí điểm tổ chức thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị lớn, năng động của cả nước. Qua quá trình triển khai thực hiện thí điểm tại các cơ quan hành chính (Quận huyện, sở ngành) của thành phố, mô hình đã từng bước hoàn thiện và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, mô hình đã được triển khai ở hầu hết tại các cơ quan hành chính tại các Quận – huyện và sở ngành thành phố. Các tổ chức chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị tại cơ sở với chức năng nhiệm vụ tham gia cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện công tác tập hợp, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tham gia phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian qua, kinh phí tổ chức và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp phần lớn dựa vào kinh phí ngân sách do các cấp ủy Đảng và chính quyền hỗ trợ. Thực hiện chủ trương của Thủ tướngChính phủ trong việc từng bước hạn chế cấp kinh phí Ngân sách cho các đoàn thể chính trị – xã hội, tiến tới các đoàn thể chính trị xã hội sẽ chủ động về kinh phí tổ chức hoạt động, phát huy kết quả đạt được trong quá trình thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thời gian qua, các đoàn thể chính trị – xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách trong năm 2008. Với đặcthù về tổ chức và hoạt động của từng đoàn thể gắn với từng đối tượng và nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách của các đoàn thể chính trị – xã hộitại thành phố sao cho thực sự phù hợp, đạt hiệu quả, phát huy năng lực của từng cán bộ công nhân viên, thực hiện tiết kiệm kinh phí và tăng thu nhập cho cán bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân. Ngoài ra, việc thực hiện khoán sẽ không ảnh hưởng đến phong trào và hoạt động đặcthù của từng đoàn thể. Với những yêu cầu trên, việc nghiêncứu, vận dụng các văn bản quy định và xây dựng phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại thành phố tạo tiền đề cho việc thực hiện cơchế tự chủ kinh phí trong thời gian tới là một vấn đề vô cùng cấp bách và cần thiết. Trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách của các đoànt hể chính trị - xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi chọn thực hiện đề tài: "Phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách đoàn thể chính trị - xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010" với các nội dung chính sau đây: 1. Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định phương án khoánbiên chế và kinh phí quản lý hành chính phù hợp cho các đoàn thể chính trị – xã hội tại thành phố. - Xác định những tiền đề, chính sách về tài chính, bộ máy đặc thù để các đoàn thể chính trị – xã hội tại thành phố thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong thời gian tới. 2. Phạm vi nghiên cứu: - Xây dựng phương án trên cơ sở nghiên cứu việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các quận huyện, phường xã, các sở ban ngành thành phố và cáccơ quan của Đảng. - Phạm vi chủ yếu là cơ quan chuyên trách của các đoàn thể chính trị – xã hội tại thành phố (bao gồm: Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh ViệtNam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). 3. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh đối chiếu. 4. Kết cấu đề tài: Đề tài gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính - Chương 2: Tình hình thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. - Chương 3: Phương án khoán biên chế và kinh phíquản lý hành chính đối với các đoàn thể chính trị – xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY