Luận văn Quan điểm của phranxi bêcơn về vai trò của tri thức khoa học và vấn đề phát triển kinh tế tri thức trong thời đại hiện nay

Phranxi Bêcơn (Francis Bacon 1561 – 1626) là nhà tri t học duy vật Anh, ngƣời sáng lập chủ ngh a duy vật kinh nghiệm nh và đồng thời là bố đẻ của khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại. ác Mác vi t: Ngƣời bố đẻ chính tông của chủ nghĩa duy vật Anh và của toàn bộ khoa học thực nghiệm hiện đại là Bêcơn (63 195). Là đại bi u tiêu bi u của nền tri t học Tây u cận đại Phranxi Bêcơn đƣ c xem là ngƣời đồng sáng lập tinh th n tri t học mới cùng với nhà tri t học ngƣời Pháp Rơnê Đềcáctơ (René escartes, 1596 – 1650). Phranxi Bêcơn thực sự đ lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tri t học nói riêng và lịch sử tƣ tƣ ng nói chung với phong cách tƣ duy mới th hiện bƣớc phát tri n tất y u của tƣ duy con ngƣời trƣớc những bi n đổi lớn lao của thực tiễn. Nƣớc nh cũng nhƣ toàn th châu u th kỷ XVI – XVII diễn ra những sự thay đổi bƣớc ngoặt trong phƣơng thức sản xuất dẫn đ n những sự bi n chuy n trong đời sống tinh th n x hội. Đó là thời đại nối ti p tinh th n văn hoá Phục hƣng đấu tranh chống ch độ chuyên ch phong ki n và giáo hội từng bƣớc hình thành phƣơng thức sản xuất mới với vai tr lịch sử của giai cấp tƣ sản đêm trƣớc của các cuộc cách mạng tƣ sản. Phranxi Bêcơn từ đỉnh cao của một nhà chính trị vị th của một nhà tƣ tƣ ng tri t gia bằng vốn sống và kinh nghiệm của mình bằng năng lực nhạy bén và sáng suốt của mình đ thâu tóm đƣ c những bi n đổi của thời đại và đƣa ra những phƣơng án cải cách đáp ứng nhu c u thực tiễn của cuộc sống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY