Luận văn Quản lý di tích lịch sử - Văn hóa ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

<p> Bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa là việc làm cần thiết của mỗi quốc gia, nó là nhân tố quan trọng của sự phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh đất nước ngày càng mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế, thì văn hóa càng được coi trọng. Nghi quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Nền tảng mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, được xây đắp qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước” được chứa đựng trong các di tích lịch sử - văn hoá. Di tích lịch sử văn hóa là những di sản văn hóa quý báu của mỗi địa phương, mỗi dân tộc và của cả nhân loại, là những dấu vết, dấu tích còn lại của quá khứ, phản ánh những biến cố, những sự kiện lịch sử, văn hóa hay nhân vật qua các thời kỳ lịch sử, là những tư liệu, tài liệu để cho lớp lớp con cháu mai sau tìm hiểu, nghiên cứu về các thời kỳ đã trải qua của lịch sử của dân tộc, của đất nước. Cho nên, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa góp phần thiết thực vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY