Luận văn Rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phòng ngừa

<p> 1. Sự cần thiết của đề tài: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam có truyền thống phục vụ đầu tư phát triển, thực hiện nhiệm vụ huy động mọi nguồn vốn để đầu tưvà phát tirển, góp phần thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Hiện nay, hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam và đây là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ quá hạn có xu hướng ngày càng gia tăng, có nguy cơ dẫn đến mất vốn. Trước sức ép tăng trưởng của nền kinh tế, nhu cầu đầu tư xã hộivẫn còn rất lớn vừa là cơ hội để mở rộng tín dụng, đồng thời cũng tạo áp lực vay vốn đến các ngân hàng thương mại nói chung và của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam nói riêng. Việc chuyển đổi các Doanh nghiệp nhà nước và giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản diễn ra rất chậm, một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, mất khả năng thanh toán, một số doanh nghiệp nhà nước đang tồn tại nhưng chứa dựng nhiều rủi ro, điều nàyảnh hướng đến hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. Nhằm cơ cấu lại hoạt động và lành mạnh hoá tình hình tài chính để hội nhập và phát triển, điều quantrọng là Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển Việt Nam phải chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng trong thời gian tới. Để đạt được mụa tiêu này, Ngân hàng đầu tư và phát triểnViệt Nam cần phải đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đó là lý do Tôi chọn đề tài nghiên cứu “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - thực trạng và giải pháp phòng ngừa” . 2. Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài làmsáng tỏ những vấn đề sau: - Làm rõ và góp phần hoàn thiện lý luận về rủi ro tín dụng. - Phân tích thực trạng hoạtđộng tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. - Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạngrủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:nguyên nhân dẫn đến rủi ro và đề ra các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu giữalý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro. 4. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp : thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh 5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu Chương 1 : Cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Chương 2 : Thực trạng về họat động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư vừa Phát triển Việt nam. Chương 3 : Những biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY