Luận văn Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam - Nghiên cứu sâu cho trường hợp Hải Phòng

<p> Trong nền kinh tế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Hình thức đầu tƣ này giưp cho các nƣớc đang phát triển thu hưt vốn từ bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia. Trong điều kiện nguồn vốn trong nƣớc còn hạn chế, việc thu hưt đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài là vấn đề quan trọng đối với Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Trải qua gần 30 năm thực hiện thu hưt đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, Hải Phòng đã có đƣợc những thành tựu đáng kể nhƣ tăng thu ngân sách, tiến hành công nghiệp hoá – hiện đại hoá, nâng cao trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật, giảm thất nghiệp Hải Phòng hiện nay đang là một trong những địa phƣơng thu hưt FDI dẫn đầu cả nƣớc, tuy nhiên việc thu hưt FDI của Hải Phòng đƣợc đánh giá là chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Hơn nữa, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay, Hải Phòng cần có chiến lƣợc và giải pháp để tăng cƣờng thu hưt vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trong những năm tới. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “Thu hưt vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam - Nghiên cứu sâu ch o trƣờng hợp Hải Phòng” làm đề tài Luận văn thạc sỹcủa mình. Mục đích nghiên cứucủa luận văn: + Khái quát lý luận về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. + Phân tích khái quát thực trạng thu hưt đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam giai đoạn 1988 – 2015. + Phân tích thực trạng thu hưt đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tại Hải Phòng giai đoạn 1990 – 2015 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY