Luận văn Thực trạng chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

<p> Nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo đƣợc xác định là nhiệm vụ mang tính chất xã hội hoá ở Việt Nam, song hiện nay đã đƣợc giao cho một tổ chức trực tiếp chịu trách nhiệm, đó là Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có ý nghĩa hết sức to lớn, lần đầu tiên trong lịch sử nƣớc ta đã thiết lập đƣợc một kênh tín dụng chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, vƣơn lên thoát nghèo và hoà nhập với cộng đồng, là địa chỉ tin cậy của hộ nghèo khi cần vốn. Là ngân hàng mới ra đời từ năm 2003 trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo trƣớc đây, Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng hoạt động có đặc thù riêng, khác với các ngân hàng thƣơng mại khác ở chỗ đối tƣợng vay vốn chủ yếu là ngƣời nghèo, năng lực tài chính của ngƣời vay thấp hoặc không có, điều kiện làm ăn không thuận lợi, ngƣời vay không phải thế chấp tài sản, . Để vốn xoá đói, giảm nghèo đã đƣợc tập trung vào một kênh duy nhất là NHCSXH Việt Nam để phân phối đến tay hộ nghèo và đƣợc ngƣời nghèo sử dụng có hiệu quả, có hoàn trả nhằm bảo toàn và quay vòng vốn, đảm bảo sự bền vững của ngân hàng là một trách nhiệm không đơn giản đối với NHCSXH Việt Nam. Với mục đích phân tích về thực trạng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giai đoạn 2003-2006, đánh giá những thành tựu và hạn chế của quá trình cho vay này, tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế đó, tác giả chọn đề tài: “Thực trạng chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam” </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY