Luận văn Thực trạng vấn đề con người trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam

<p> Nghiên cứu con người - theo ngh ĩa chung nhất là bao gồm toàn bộ nội dung nghiên c ứu của các khoa học, là l ĩnh vực hàng đ ầu trong các tìm tòi khoa h ọc, đ ặc biệt là khoa học xã hội và nhân v ăn. Con người là vấn đ ề trung tâm của mọi Triết học, Triết học nào cũng hướng về con ng ười và quay trở lại con người. Việc giải quyết nội dung xung quanh vấn đ ề co n người là tiêu chí phân biệt tính chất tiến bộ hay không ti ến bộ của các hệ thống triết học trong lịch sử. Đại hội đ ại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta chỉ rõ: phát triển kinh t ế, cải thiện cuộc sống, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi d ưỡng nhân tài, coi khoa h ọc và công nghệ, giáo dục và đào t ạo là quốc sách hàng đ ầu, chính là sự quan tâm tr ước hết đ ến con ngư ời và vì con người. Tri ết học Mác - Lênin- được hình thành trên c ơ s ở kế thừa những t ư tư ởng tiến bộ của nhân loại, với t ư tưở ng khoa h ọc, đúng đ ắn về con ng ười, đ ã kh ẳng đ ịnh vai trò cải tạo thế giới, sứ mệnh làm nên lịch sử của con ngư ời. Trong tư tư ởng ấy, con ng ười vừa là mục tiêu, vừa là đ ộng lực phát tri ển của lịch sử. Và đ ể có được những con người phát triển toàn diện, cần ph ải có một nền kinh tế phát triển cao, một nền khoa học - kỹ thuật hiện đ ại cùng n ền giáo dục đào tạo phát triển </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY