Luận văn Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

<p> Lý do chọn đềtài: Vấn đềthương hiệu đã và đang trởthành vấn đềthời sự đối với các doanh nghiệp Việt Nam và các cơquan quản lý Nhà nước. Trong những năm gần đây, thương hiệu là một trong những yếu tốgóp phần tạo nên khảnăng cạnh tranh, thu hút khách hàng, thâm nhập thịtrường và tạo lập uy tín cho doanh nghiệp. Do vậy, thương hiệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc xây dựng phát triển thương hiệu ở các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Tình hình kinh tếhiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủvà quan tâm nhiều hơn đến vấn đềxây dựng và phát triển thương hiệu. Đã có nhiều hội thảo, diễn đàn và phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến vấn đềthương hiệu và xây dựng, phát triển thương hiệu. Trong khi đó, thuật ngữthương hiệu vẫn có nhiều cách giải thích và cách hiểu khác nhau, chưa thống nhất và trong văn bản pháp luật Việt Nam không tìm thấy thuật ngữ thương hiệu. Tại Việt Nam, vấn đềpháp lý vềbảo hộthương hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệnói chung còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc bảo vệthương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất lúng túng và chưa có sựhợp tác chặt chẽgiữa các doanh nghiệp và cơquan quản lý, thực thi quyền sởhữu trí tuệ. Bên cạnh vấn đềvềthương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam còn bỏqua việc định giá thương hiệu, là một trong những công cụquản lý thương hiệu. Việc định giá thương hiệu có chức năng quan trọng trong việc định hướng phát triển, cổphần hóa, nhượng bán, Định giá thương hiệu còn giúp nhà quản lý xác định vịthế, tài sản hiện có, khảnăng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhưvậy việc định giá thương hiệu rất quan trọng trong quản lý thương hiệu. Thương hiệu là tài sản vô hình có giá trịcủa doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chỉdừng lại ởxây dựng, phát triển thương hiệu mà chưa có biện pháp định giá thương hiệu. Ngoài ra, chưa có văn bản pháp lý nào hướng dẫn doanh nghiệp định giá thương hiệu. Ngay cảTổng cục thuếcũng có công văn không chấp nhận giá trịthương hiệu. Điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc quản lý thương hiệu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu “Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp” là hết sức cần thiết có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: Vấn đềthương hiệu và định giá thương hiệu được nhiều quốc gia cũng như tổchức trên thếgiới quan tâm, nghiên cứu và áp dụng từtrước. Tại Việt Nam, vấn đềthương hiệu và định giá thương hiệu gần đây mới được quan tâm và chú ý. ỞViệt Nam, từtrước đến nay đã có nhiều hội thảo, diễn đàn vềvấn đề thương hiệu và định giá thương hiệu, đang từng bước tìm hiểu, phát triển thương hiệu vềlý luận cũng nhưthực tiễn. Các tài liệu nghiên cứu vềthương hiệu và định giá thương hiệu hầu như được dịch từcác tài liệu nước ngoài và ghi nhận kinh nghiệm của các nhà quản lý từcác cách tiếp cận khác nhau. Mục đích nghiên cứu đềtài: − Hệthống hóa cơsởlý luận vềthương hiệu và định giá thương hiệu − Phân tích thực trạng vềthương hiệu và định giá thương hiệu ởViệt Nam: thực trạng ởdoanh nghiệp, cơsởpháp lý, cộng đồng, − Đềxuất một sốphương pháp định giá thương hiệu có thểáp dụng tại Việt Nam. − Đềxuất hệthống giải pháp ởgóc độdoanh nghiệp, góc độcơquan quản lý Nhà nước vềvấn đềthương hiệu và định giá thương hiệu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn là thương hiệu và định giá thương hiệu doanh nghiệp. Phương pháp nghiên cứu Mô tả, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp hóa, khái quát hóa, kếthừa các nghiên cứu trước đây sẽlà những phương pháp cơbản sửdụng trong quá trình nghiên cứu đềtài. Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụlục đính kèm, đềtài bao gồm 3 chương: − Chương 1: Lý luận vềthương hiệu và định giá thương hiệu trên thếgiới. − Chương 2: Thực trạng thương hiệu và vấn đề định giá thương hiệu tại Việt Nam. − Chương 3: Đềxuất một sốphương pháp định giá thương hiệu dưới góc độ tài chính; một sốgiải pháp phát triển thương hiệu và định giá thương hiệu tại Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY