Luận văn Tìm hiểu cơ sở hạ tầng mật mã khoá công khai và ứng dụng

<p> Chúng ta đã biết rằng hiện này Nhà nƣớc ta đang tiến hành cải cách hành chính, trong đó việc xây dựng một chính phủ điện tử đóng một vai trò trọng tâm. Nói đến chính phủ điện tử là nói đến những vấn đề nhƣ về hạ tầng máy tính, về con ngƣời, về tổ chức, về chính sách, về an toàn – an ninh thông tin . Trong đó đảm bảo an toàn – an ninh thông tin cho các dịch vụ đóng một vai trò quan trọng vì nếu thông tin mà không đảm bảo an ninh – an toàn, đặc biệt là những thông tin nhạy cảm thì việc xây dựng chính phủ điện tử, thƣơng mại điện tự trở nên vô nghĩa vì lợi bất cập hại. Xây dựng một chính sách, đảm bảo an ninh – an toàn thông tin liên quan chặt chẽ đến việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng mật mã khoá công khai, viết tắt là PKI (Public Key Infrastrueture). Trong thời đại công nghệ thông tin thì giấy tở không phải là cách duy nhất chứng nhận thoả thuận giữa các bên. Ở nhiều nƣớc tiên tiến, các thoả thuận thông qua hệ thống thông tin điện tử giữa các bên đã đƣợc hợp pháp hoá và có giá trị tƣơng đƣơng với các thoả thuận thông thƣờng về mặt pháp lý. Sự kiện này đánh dấu một bƣớc nhảy quan trọng trong việc phát triển chính phủ điện tử, thƣơng mại điện tử. Tuy nhiên cho đến nay các dự án vẫn chƣa đƣợc triển khai rộng rãi, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là ngƣời dùng vẫn luôn cảm thấy không an tâm khi sử dụng hệ thống. Chẳng hạn khi gửi mẫu tin có thể là văn bản, hình ảnh, video .ngƣời nhận có quyền nghi ngờ: Thông tin đó có phải là của đối tác không, nó có bị xâm phạm và những ngƣời khác có thể giải mã nó đƣợc không . Những vấn đề đặt ra này thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu bảo mật thông tin. Đây cũng chính là nguyên nhân giải thích tại sao PKI ngày càng đƣợc chú trọng nghiên cứu, phát triển. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY