Luận văn Tìm hiểu về một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin

<p> Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của hệ thống mạng máy tính đã tạo nên môi trƣờng mở và là phƣơng tiện trao đổi, phân phối tài liệu một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên cũng đặt ra một vấn đề về bảo vệ tài liệu, ngăn chặn việc đánh cắp và sao chép tài liệu một cách bất hợp pháp. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin hiện nay luôn nhận đƣợc sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Một giải pháp đang đƣợc sử dụng và tỏ ra hiệu quả cho việc đảm bảo an toàn thông tin là giấu tin vào đối tƣợng khác. Đối tƣợng đƣợc áp dụng để chứa tin phổ biến nhất là ảnh. Giải pháp giấu tin đƣợc đƣa ra nhằm hai mục tiêu chính đó là bảo mật cho thông tin đƣợc đem giấu (giấu tin mật) và bảo mật cho chính đối tƣợng đƣợc dùng để chứa tin (thủy vân số). Giấu tin mật (steganography) là một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật giấu thông tin trong đa phƣơng tiện. Hệ thống steganography giấu các thông tin mật số vào trong đối tƣợng số khác mà khó bị phát hiện bằng kỹ thuật thông thƣờng. Trƣớc kia con ngƣời sử dụng ẩn các hình xăm hoặc mực vô hình để truyền thông điệp mật. Ngày nay nhờ có máy tính và công nghệ mạng công việc truyền thông tin mật trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thủy vân trên ảnh số (watermarking) là kỹ thuật nhúng một lƣợng thông tin số vào một bức ảnh số sao cho ngƣời không đƣợc phép, khó có thể lấy đƣợc thông tin ra khỏi ảnh mà không phá hủy chính ảnh gốc. Trong kỹ thuật thủy vân số thì thông tin nhúng đƣợc gọi là thủy vân. Thủy vân có thể là một chuỗi các ký tự hay một hình ảnh nào đó. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY