Luận văn Tóm tắt Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

1. Lý do chọn đề tài. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học, trang bị đủ kiến thức cần thiết đi đôi với tạo ra năng lực tự học, sáng tạo của học sinh” [10, 107]. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo bước chuyển biến cơ bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới ” và “.Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, sinh viên.” [13, 206-207]. Khi nói đến nhà trường là nói đến hoạt động dạy và học, vì thế quản lý được chất lượng dạy học sẽ góp phần cơ bản tạo ra chất lượng giáo dục và chất lượng nhà trường. Trước yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông thì việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, đổi mới công tác quản lý chất lượng dạy học nói riêng trở nên cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Môn Toán là môn học quan trọng ở trường trung học cơ sở, môn học có số tiết nhiều nhất trong tuần. Công tác quản lý chất lượng dạy học nói chung, quản lý chất lượng dạy học môn Toán nói riêng ở các trường trung học cơ sở Can Lộc - Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý chất lượng dạy học môn toán nhằm tìm ra các giải pháp quản lý chất lượng dạy học bộ môn này là vấn đề cấp thiết. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh." 2. Mục đích nghiên cứu Xác định các giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn này. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Vấn đề quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở trường THCS. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xác định đúng cơ sở lý luận, làm rõ thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn toán ở trường THCS huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thì có thể đề xuất được các giải pháp hiệu quả nhằm quản lý chất lượng dạy học bộ môn này trên địa bàn. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở trường THCS. 5.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 5.3. Đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết: Hệ thống hóa, khái quát hóa lý thuyết nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra; phỏng vấn. - Tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Lấy ý kiến của các chuyên gia. 6.3. Phương pháp thống kê để xử lý số liệu. 7. Những đóng góp của luận văn 7.1. Hệ thống hóa lý luận về quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở. 7.2. Làm rõ thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 7.3. Đưa ra được các giải pháp khoa học và có tính khả thi để quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY