Luận văn Tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Dung Quất

1. Tính cấp thiết của đềtài Sựhình thành và phát triển của Khu Kinh tế(KKT) Dung Quất tất yếu xuất hiện các ngành có kỹthuật cao như: lọc hóa dầu, luyện cán thép, đóng sửa chữa tàu biển; các cơsởsản xuất, kinh doanh có hàm lượng khoa học cao nhưtin học, điện tử, viễn thông kéo theo sựgia tăng nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độkỹthuật và tay nghềcao. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đó, KKT Dung Quất đã phải đương đầu với một vấn đềkhá nan giải. Đó là nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu, trong khi đây lại là một trong những lợi thế cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế hiện nay. Xuất phát từyêu cầu đó, tác giảchọn đềtài: “Phát triển nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Dung Quất”làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụnghiên cứu - Hệthống hóa các vấn đềlý luận vềPTNNL trong điều kiện toàn cầu hóa. - Phân tích thực trạng việc PTNNL tại KKT Dung Qu ất th ời gian qua. - Đềxuất giải pháp PTNNL phục vụsựphát triển bền vững KKT Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn 2020. 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Người thực hiện : Võ Thanh Tuấn 3.1. Phạm vi nghiên cứu * Nội dung : Đềtài nghiên cứu các vấn đềliên quan đến việc đào tạo và PTNNL nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của KKT Dung 4 Quất, bao gồm việc xây dựng và triển khai các dựán vềnguồn nhân lực có liên quan trực tiếp trên địa bàn KKT Dung Quất. * Vềkhông gian: Đềtài nghiên cứu các nội dung trên tại KKT Dung Quất. * Vềthời gian:Các giải pháp được đềxuất trong luận văn có ý nghĩa trong những năm trước mắt. 3.2. Đối tượng nghiên cứu - Lực lượng lao động hiện đang làm việc tại KKT Dung Quất. - Chiến lược phát triển của KKT Dung Quất theo từng giai đoạn. - Hệthống chính sách, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và PTNNL của tỉnh Quảng Ngãi. 4. Phương pháp luận nghiên cứu Đểthực hiện các mục trên, đềtài sửdụng các phương pháp sau: - Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử; - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc; - Ph ương pháp điều tra, so sánh, phân tích, chuyên khảo, chuyên gia; - Các phương pháp khác . 5 - Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục và Danh mục tài liệu tham khảo, Đềtài được kết cấu thành 3 chương. Chương 1:Cơsởlý luận vềPTNNL trong điều kiện toàn cầu hóa Chương 2:Thực trạng PTNNL tại KKT Dung Qu ất trong th ời gian qua Chương 3: Giải pháp PTNNL phụ vụ phát triển bền vững cho KKT Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn 2020.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY