Luận văn Văn hóa tổ chức công ty Liksin: Hiện trạng và giải pháp hoàn thiện

<p> A- Lý do chọn đề tài Doanh nghiệp ngày càng được coi trọng và đóng vai trò nền tảng trong quá trình kiến hưng đất nước. Xuất phát từ thực tiễn gia tăng áp lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp Việt Nam - được đánh giá là nhỏ về qui mô, yếu về năng lực cạnh tranh - muốn tồn tại, phát triển thì buộc phải liên tục tìm tòi những cáimới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tiễn. Làm thế nào để doanh nghiệp tập hợp, phát huy được mọi nguồn lực, làm gia tăng nhiều lần giá trị củatừng nguồn lực con người đơn lẻ, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình? Để làm được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải tự xácđịnh rõ tầm nhìn, sứ mạng và phải kiên trì theo đuổi triết lý quản trị kinh doanh của riêng mình. Công ty Liksin, mà hiện nay là Tổng công ty Liksin đang ở giai đoạn chuyển đổi hoạt động trong mô hình mới: Công ty Mẹ – Công ty Con trong loại hình Tổng công ty. Mặt khác, chương trình văn hóa Liksinđã được xây dựng từ năm 2000, đến nay đã trải qua hơn 6 nămhoạt động, bổ sung, điều chỉnh. Vì vậy, rất cần có một nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng để có cơ sở hoàn thiện, điều chỉnh phù hợphơn với yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai. Đây chính là cơ sở thực tiễn của đề tài. B- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hóa các khái niệm và nội dung có liên quan đến văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp. - Mô tả chương trình văn hóa Liksin, thực trạng văn hóa tổ chức công ty Liksin trên cơ sở lý luận đã trình bày. - Xác định loại hình, đánh giá nền văn hóa tổ chức hiện tại của Công ty Liksin - mà hiện nay là Tổng công ty Liksin. Qua đó phát hiện những khoảng cách giữa thực trạng với những giátrị văn hóa mong muốn, từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện, điều chỉnh Văn hóa tổ chức của Liksin nhằm thích ứng với những đòi hỏi trong yêu cầu mới của nền kinh tế hội nhập toàn cầu. C- Phạm vi nghiên cứu của đề tài Xác định đánh giá loại hình văn hóa tổ chức của Tổng công ty Liksin: giới hạn trong phạm vi của Công tyLiksin với mô hình Công ty Mẹ- Con(bao gồm văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và các công ty concó cùng chiến lược chung với tỷ lệ vốn góp chi phối được tách ra từ Công ty MẹLiksin). Việc thu thập thông tin sẽ được phân thành các nhóm: Khu vực làm việc, cấp quản lý, độ tuổi, trình độ văn hóa, chính trị và thâm niên. Do điều kiện giới hạn về qui mô, thời gian vì vậy đề tài chỉ phân tích theo khu vực làm việc(vì đây là vấn đề đang được quan tâm của Liksin trong giai đoạn chuẩn bị chia tách cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc để hình thành các công ty controng vài năm tới). D- Kết cấu luận van Kết cấu luận văn được phân chia thành 3 chương: - Chương I: Làm rõ các nội dungcó liên quan đến khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức vàvăn hóa doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn cách tiếp cận và lựa chọn các công cụ phùhợp cho vấn đề nghiên cứu đánh giá phần II. - Chương II: Trình bày cơ sở hình thành chương trình văn hóa Liksin. Mô tả hiện trạng, cấu thànhvà đặc trưng chủ yếu của văn hóaLiksin. Đồng thời trên cơ sở lý luận và các công cụ đã lựa chọn sẽ tiến hành khảo sát xác định loại hình, đánh giá mức độ mạnh/yếu của văn hóa Liksin cùng các kỹ năng quản lý của cán bộ chủ chốt. - Chương III: Trên cơ sở yêu cầu trong giai đoạn mới và định hướng chiến lược phát triển (của chương II), đề tàiphân tích xu hướng tương lai và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình văn hóa Liksin. E- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Đề tài này được thực hiện nhằm làmhệ thống hóa một số nội dung có liên quan đến khái niệm văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp - hiện đang là một thuật ngữ còn quá mới mẻ tại Việt Nam. Đồng thời thông qua mô tả, trình bày Chương trình văn hóa Liksin (được xây dựng từ năm 2000), để nghiên cứu đánh giá trung thực nhất hiện trạng “văn hóa Liksin” và phân tích xu hướng tương lai. Trên cơ sở lý luận đã trình bày và các kết quả khảo sát thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Liksin. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY