Luận văn Về lý luận và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước

Một trong những nhiệm vụtrọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay là tiến tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; trong đó điều kiện đặt ra đối với một Nhà nước thực sựdân chủlà Nhà nước không thể đứng cao hơn và vận hành chỉtrong khuôn khổcủa pháp luật dù rằng Nhà nước là chủthểduy nhất trong xã hội ban hành pháp luật. Nhà nước với tưcách là một chủthểcông quyền duy nhất trong xã hội, được hình thành từnhân dân và thực hiện quyền điều hành, quản lý xã hội trong đó có những nhiệm vụbảo vệcác quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổchức khi những quyền và lợi ích hợp pháp này bịxâm phạm. Đểcó thểthực hiện được những nhiệm vụnày, Nhà nước phải thông qua các cơ quan đại diện cho mình ởcác ngành, các cấp chính quyền mà cụthểlà thông qua việc thực thi công vụcủa công chức nhà nước. Trong quá trình Nhà nước thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của mình thông qua hành vi của đội ngũcông chức thì một điều tất yếu là có thểgây thiệt hại cho bất kỳcá nhân, tổchức nào. Ngoài việc gây thiệt hại trong quá trình thực thi công vụ, thực tiễn còn đặt ra nhiều tình huống cụthểmà trong đó Nhà nước có thểtrực tiếp hay gián tiếp gây thiệt hại cho cá nhân, tổchức. Vấn đề đặt ra là nếu cá nhân, tổchức bịthiệt hại do nguyên nhân từphía cá nhân, chủthểkhác thì được cá nhân, tổchức đó bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, vậy nếu Nhà nước gây thiệt hại cho cá nhân, tổchức thì Nhà nước có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không hay Nhà nước được miễn trừ trách nhiệm? Thực tiễn Việt Nam hiện nay đã có các văn bản quy phạm pháp luật quy định vềtrách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước: cụthểlà các quy định trong Bộluật Dân sự1995 và nay là Bộluật Dân sự2005 quy định 2 vềtrách nhiệm của các cơquan nhà nước (Điều 619 và Điều 620 Bộluật Dân sự2005 quy định vềtrách nhiệm bồi thường thiệt hại của các cơquan nhà nước trong trường hợp cán bộ, công chức gây thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các cơquan tiến hành tốtụng trong trường hợp người có thẩm quyền của cơquan tiến hành tốtụng gây thiệt hại) và các văn bản dưới luật khác quy định vềvấn đềnày. Trong thời gian gần đây, Ủy ban Thường vụQuốc hội ban hành Nghịquyết số388/2003/NQ-UBTVQH ngày 17 tháng 3 năm 2003 (sau đây gọi tắt lảNghịquyết số388) vềbồi thường thiệt hại cho người bịoan do người có thẩm quyền trong tốtụng hình sựgây ra. Nhưvậy, vềmặt thực tiễn pháp lý, Việt Nam đã thừa nhận trách nhiệm của Nhà nước trong các trường hợp cụthểsong vềmặt thực thi các quy định của pháp luật thì không hiệu quả. Sựra đời của Nghịquyết số388 dù đã góp phần là cơsở pháp lý quan trọng đểcá nhân, tổchức có thểbảo vệquyền lợi của mình nhưng chưa đầy đủ, bao quát và toàn diện. Chính từthực tiễn nhưvậy, việc nghiên cứu có hệthống một sốvấn đềlý luận cơbản, cũng như đánh giá một cách toàn diện nội dung và quá trình thực thi pháp luật hiện hành vềtrách nhiệm của Nhà nước sẽlà cơsở để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước một cách toàn diện, đầy đủ, góp phần hoàn thiện pháp luật vềtrách nhiệm của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY