Luận văn Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải an, thành phố Hải Phòng

<p> Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng, vai trò văn hóa được nhìn nhận một cách biện chứng và tích cực. Hội nghị Trung ương lần thứ V - Khóa VIII khẳng định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, là nền tảng tinh thần của xã hội. Trên cơ sơ xác định vị trí, vai trò trọng yếu của văn hóa trong đời sống chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước đưa ra các giải pháp để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trên nền tảng của các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, các địa phương đã vận dụng để đưa ra các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với các đặc điểm, điều kiện về mọi mặt của địa phương mình, từ đó đã tạo nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các giải pháp, các quá trình thực hiện cùng với kết quả của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở mang những đặc điểm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nổi bật nhất vẫn là đặc điểm của địa bàn dân cư. Do vậy, nghiên cứu việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ đạo việc xây dựng đời sống văn hóa được hoàn thiện hơn, để văn hóa thực sự là một động lực cho sự phát triển bền vững ở các cộng đồng dân cư, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hóa các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa vẫn đang là vấn đề bức xúc hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY