Luận văn Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Sau hơn 30 năm đổi mới, quá trình CNH - HĐH, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giao lưu và hội nhập với các nước trên thế giới đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển, nhưng cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với văn hóa, lối sống và con người Việt Nam. Vấn đề đặt ra là làm sao và bằng cách nào để vừa xây dựng được một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa phù hợp với bước tiến của thời đại, đảm bảo hội nhập quốc tế nhưng vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây là vấn đề đặt ra cho các cấp, các ngành trong công tác quản lý văn hóa nói riêng và toàn xã hội góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hoá người dân. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982) vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã được đặt ra và cho đến nay luôn được chú trọng đề cập đến trên nhiều phương diện khác nhau qua các kỳ đại hội Đảng. Các văn kiện của Đảng trong giai đoạn này luôn nhất quán trong việc khẳng định: phát triển văn hoá vì sự hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động văn hoá. Vì thế công tác xây dựng ĐSVHCS vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện cần thiết để xây dựng nền văn hoá mới, con người mới góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY