Luận văn Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

<p> Trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập bằng các kỳ thi, kiểm tra là công việc phải tiến hành thƣờng xuyên, không kém phần nặng nhọc cho ngƣời quản lý và khó đảm bảo độ chính xác tính công bằng khách quan đối với ngƣời học. Do đó việc cải tiến hệ thống thi, kiểm tra đã và đang đƣợc nhiều ngƣời quan tâm. Vì vậy để đáp ứng những thay đổi trên trong môi trƣờng giáo dục cần phải tổ chức hệ thống đào tạo điện tử, trong đó hệ thống thi trắc nghiệm là một phần quan trọng. Thi trắc nghiệm là hình thức thi đang đƣợc ƣa chuộng và sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới bởi: - Đánh giá chính xác trình độ của sinh viên, chất lƣợng đào tạo. - Lƣợng kiến thức kiểm tra lớn, bao quát nhiều vấn đề. - Hình thức kiểm tra phong phú. - Chấm điểm, đƣa ra kết quả nhanh và chính xác. Ở Việt Nam, nhiều trƣờng học đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm và kết quả thu đƣợc rất khả quan. Nhƣ vậy thi trắc nghiệm đang dần trở nên phổ biến và cần thiết, do đó yêu cầu có một phần mềm tin cậy, chất lƣợng, có nhiều tính năng hỗ trợ tốt hình thức thi này cũng đã đƣợc nhiều tổ chức đặt ra. Hiện nay đã có một số phần mềm thi trắc nghiệm (của nƣớc ngoài cũng nhƣ của các tổ chức trong nƣớc) đƣợc đƣa vào sử dụng nhƣng cũng có một số hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thi trắc nghiệm ở Việt Nam. Đối với phần mềm của nƣớc ngoài thì hạn chế về mặt ngôn ngữ do không phải là Tiếng Việt, giá thành lại cao, mà vấn đề bảo trì, đào tạo không thuận lợi. Còn đối với phần mềm ở trong nƣớc thì chất lƣợng bài trắc nghiệm không cao do ngân hang câu hỏi và quá trình sinh đề không đƣợc xây dựng tốt, chƣa theo quy trình thi. Còn rất nhiều điều phải làm để phần mêm thi trắc nghiệm trở nên hoàn thiện và áp dụng tốt ở Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY