Luận Văn Luật Học

Đề tài Những điểm tương đồng và khác biệt trong cấu trúc nguồn luật của hệ thống pháp luật Anh và Mỹ

Đề tài Những điểm tương đồng và khác biệt trong cấu trúc nguồn luật của hệ thống pháp luật Anh và Mỹ


Trong cấu trúc nguồn luật cùng có Án lệ, các văn bản pháp luật và các tác phẩm của các học gia pháp lý có uy tín. – Án lệ được thừa nhận là một nguồn chính thống, thậm chí về mặt thực tế còn chiếm ưu thế hơn so với luật thành văn. Án lệ của Anh và Mĩ đều có chung nguyên tắc “Stare decisis”, có nghĩ ...


Đề tài Những vấn đề cơ bản về thanh tra nhà nước

Đề tài Những vấn đề cơ bản về thanh tra nhà nước


Theo Điều 4 và Điều 10 Luật thanh tra 2004, thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này và các quy ...


Đề tài Những vấn đề đặt ra khi đổi mới tố tụng theo hướng tranh tụng

Đề tài Những vấn đề đặt ra khi đổi mới tố tụng theo hướng tranh tụng


Đổi mới tố tụng hình sự, làm cho tố tụng thật sự dân chủ, bảo đảm khách quan, không làm oan người vô tội là một trong những nội dung của công cuộc cải cách tư pháp đã được nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập: “Nâng cao chất lượng công tố của kiểm sát viên tại phiên toà, bảo đảm tranh tụng dân chủ với ...


Đề tài Những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán và chào bán chứng khoán

Đề tài Những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán và chào bán chứng khoán


Chứng khoán theo quan điểm truyền thống là phương tiện xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc phần vốn góp của tổ chức phát hành. Chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích của người sở hữu, điều đó cũng có nghĩa là xác định quyền tài sản của một chủ thể nhất đ ...


Đề tài Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt Nam

Đề tài Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt Nam


Hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa nền kinh tế Việt Nam vào với cơn bão hội nhập, theo đó dịch vụ Logictics được xem là tâm điểm của sự phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ. Theo tiến trình hội nhập, Việt Nam sẽ cho phép các công ty cung cấp dịch vụ logictics 100% vốn nước ngoài hoạt động bình đẳng t ...


Đề tài Những vấn đề pháp lý nhà nước pháp quyền

Đề tài Những vấn đề pháp lý nhà nước pháp quyền


Nhà nước pháp quyền (NNPQ) –một vấn đề được sựquan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu. Họ đã tiếp cận vấn đề ởnhiều góc độkhác nhau do đó đã có những cách hiểu khác nhau vềnhà nước pháp quyền. Điều này gây ra sựnhận thức chưa đầy đủcó thểsai lệch vềNNPQ. Nhằm mục đích tìm hiểu sâu sắc và ...


Đề tài Những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam

Đề tài Những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam


Theo từ điển tiếng Việt, yêu cầu là “điều cần phải đạt được trong một việc nào đó” và mục tiêu là “đích để nhằm vào”. Vậy yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế được hiểu là những đích cụ thể cần phải đạt được đối với hệ thống pháp luật thuế trong một giai đoạn nhất đ ...


Đề tài Những yếu tố tâm lý, Xã hội trong thực thi pháp luật tại Việt Nam

Đề tài Những yếu tố tâm lý, Xã hội trong thực thi pháp luật tại Việt Nam


Quy phạm pháp luật không có hiệu lực một cách tự động theo kiểu “mệnh lệnh – hiệu lực”. Để khơi gợi được sự hưởng ứng theo các yêu cầu đặt ra, trước tiên các quy phạm pháp luật phải đi vào nhận thức, tâm lý của con người và “dấu vết” để lại đó được thể hiện qua những quan điểm, thái độ và những định ...


Đề tài Phân biệt thẩm quyền chung và thẩm quyền của tòa án Việt nam trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Đề tài Phân biệt thẩm quyền chung và thẩm quyền của tòa án Việt nam trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài


Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là những quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Chính vì vậy mà nó là những vụ việc liên quan đến hai hay nhiều nước nên tòa án của mỗi nước đều có thể có thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền là tổng hợp các quyền mà pháp luật quy định cho 1 cơ qua ...


Đề tài Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại đó

Đề tài Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại đó


Ở tất cả các quốc gia, các tổ chức tín dụng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, ngay trong điều kiện nước nhà mới độc lập và thực hiện công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc xây dựng hệ thống các Tổ chức tín ...


Đề tài Phân tích bản chất nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đề tài Phân tích bản chất nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Việt Nam là một đất nước có bề dày lịch sử, trải qua các thời kì khác nhau thì cũng có Quốc hiệu khác nhau. Văn Lang là Quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam, có kinh đô đặt ở Phong Châu nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Các Quốc hiệu tiếp theo là Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu Và cuối cùng là Nướ ...


Đề tài Phân tích bản chất pháp lý của hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC Phân biệt hợp đồng BCC và hợp đồng BOT

Đề tài Phân tích bản chất pháp lý của hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC Phân biệt hợp đồng BCC và hợp đồng BOT


Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hình thức đầu tư được quy định trong pháp luật của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, định nghĩa khái quát về hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định trong Luật Đầu tư 2005: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh ...


Đề tài Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Đề tài Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán


Lời mở đầu Sự phát triển của thị trường chứng khoán là đặc trưng và thước đo sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đồng thời cũng là công cụ đắc lực để huy động vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của một nước, một khu vực, thậm chí toàn cầu. Như tất cả các hoạt động kinh doanh k ...


Đề tài Pháp luật chào bán chứng khoán ở Việt Nam

Đề tài Pháp luật chào bán chứng khoán ở Việt Nam


Chào bán chứng khoán là hoạt động phát hành chứng khoán để thu hút vốn nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn của chủ thể chào bán., đây là hoạt động đem lại những hiệu quả tích cực không những cho chủ thể chào bán mà còn cho cả nền kinh tế. Có hai phương thức chào bán chứng khoán là: chào bán chứng khoán ra ...


Đề tài Pháp luật lao động với việc bảo vệ lao động trẻ em

Đề tài Pháp luật lao động với việc bảo vệ lao động trẻ em


Báo cáo của Tổ chức Save the Children (Cứu vớt trẻ em) cho biết hiện nay trên thế giới có 218 triệu trẻ em phải lao động, trong đó 126 triệu em làm việc trong những điều kiện nguy hiểm và 8,5 triệu em lao động như nô lệ Nhức nhối nạn lạm dụng lao động trẻ em, Trung việt, cập nhật 13/02/2008 Tình tr ...


Đề tài Quan hệ thanh toán bằng thẻ ngân hàng phát sinh trên cơ sở hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ thanh toán giữa ngân hàng phát hành thẻ và người có đủ điều kiện thanh toán

Đề tài Quan hệ thanh toán bằng thẻ ngân hàng phát sinh trên cơ sở hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ thanh toán giữa ngân hàng phát hành thẻ và người có đủ điều kiện thanh toán


Trong quá trình phát hành thẻ có bốn chủ thể chính tham gia đó là: - Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT): là một ngân hàng, một định chế tài chính hay một tổ chức phi tài chính gắn với một thương hiệu thẻ (ví dụ Visa international, Mastercard international ) trên cơ sở các thương hiệu thẻ đã có, các tổ chứ ...


Đề tài Quy chế pháp lý các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982 được hình thành trên cơ sở sự dung hoà về lợi ích giữa các quốc gia

Đề tài Quy chế pháp lý các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982 được hình thành trên cơ sở sự dung hoà về lợi ích giữa các quốc gia


Biển và đại dương chiếm hơn 71% diện tích bề mặt hành tinh mà chúng ta đang sống. Ngay từ thời cổ đại, loài người đã biết sử dụng và khai thác biển phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt và đời sống của mình. Cho tới ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các hoạt động mọi mặt trên bi ...


Đề tài Quyền người đại diện của đương sự trong tố tụng hình sự

Đề tài Quyền người đại diện của đương sự trong tố tụng hình sự


Chế định “đại diện” được quy định tại nhiều điều luật, tương đối đầy đủ và chi tiết trong Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự. Theo những quy định này, trong quan hệ dân sự và tố tụng dân sự có “người đại diện theo pháp luật” và “người đại diện theo ủy quyền”- được gọi chung là người đại diện h ...


Đề tài Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự

Đề tài Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự


Mục đích quan trọng của việc sửa đổi BLTTHS 2003 lần này là đề cao trách nhiệm và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người tiến hành tố tụng, nhất là xác định trách nhiệm cụ thể của từng chức danh tố tụng, phân định rõ thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng nhằm nâng cao trách n ...


Đề tài So sánh diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật Việt Nam với qui định của một số nước trên thế giới

Đề tài So sánh diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật Việt Nam với qui định của một số nước trên thế giới


Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là những quyền cơ bản của công dân luôn luôn được pháp luật ở nhiều nước trên thế giới quan tâm,theo dõi và bảo hộ. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển và có nền văn hóa với các truyền thống đạo đức lâu đời được truyền từ đời này qua đời khác. Do đó ...