Luận Văn Môi Trường

Đồ án Xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độc

Đồ án Xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độc


Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, lao động sản xuất trong nền công nghiệp luôn là vấn đề mang tính nền tảng. Hơn nữa, trong những năm gần đây, nhiều khu công nghiệp lớn ở nước ta được hình thành với hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp và các dịch vụ kèm theo đã giải quyết việc làm ...


Quản lý rác thải y tế

Quản lý rác thải y tế


Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau phát sinh từ các hoạt đ ...


Môi trường - Một trong ba trụ cột của phát triển bền vững

Môi trường - Một trong ba trụ cột của phát triển bền vững


Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nhân loại đang phải đối mặt với một hiện trạng vô cùng khó xử. Một mặt, cần tăng tối đa nhịp điệu phát triển kinh tế để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của loài người đang ngày càng đông lên. Mặt khác, sự chạy đua vũ trang của các nước giàu và quá trình đẩy nhanh c ...


Đề tài Chiết xuất tinh dầu tràm và tận dụng bã tràm làm than hoạt tính

Đề tài Chiết xuất tinh dầu tràm và tận dụng bã tràm làm than hoạt tính


Tinh dầu tràm hiện nay là một sản phẩm khá phổ biến trên thị trường. Nó có những công dụng như làm dầu xức cho trẻ em, dùng trong ngành y học, mỹ phẩm và một số lĩnh vực khác. Thường người ta sử dụng những phương pháp cổ truyền đơn giản để chiết tinh dầu ra khỏi nguyên liệu của nó. Chính vì thế ...


Kinh nghiệm về quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường tại Trung Quốc

Kinh nghiệm về quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường tại Trung Quốc


Nước sạch và vệsinh môi trường ởTrung Quốc được bắt đầu từnhững năm 80 của thếkỷtrước. Sau khoá họp lần thứ35 của WHO (phát động thập kỷnước sạch). Từ đó đến nay Trung Quốc đã liên tục tổchức thực hiện các kếhoạch năm năm. Kếhoạch 5 năm 2000-2005 đã xác định vấn đềnước sạch và Vệsinh môi trư ...


Đánh giá kết quả thực hiện 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đánh giá kết quả thực hiện 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn và vận động nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào NS&VSMTNT, cấp phát hàng vạn tờ rơi, tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền nhưtỉnh Tuyên Quang đã tổ chức ở 39 xã cho hơn 90.000 người tham gia; Đồng Tháp đã tổ chức được 11 lớp tập huấn cho 607 cho cán bộ chủ c ...


Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (giai đoạn 2006-2010)

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (giai đoạn 2006-2010)


Tính đến cuối năm 2005, trên địa bàn cảnước đã có khoảng 62% sốdân nông thôn được cấp nước sinh hoạt; khoảng 50% sốhộgia đình có nhà tiêu hợp vệsinh; nhiều chuồng trại chăn nuôi được cải tạo và xây mới đảm bảo quản lý chất thải; khoảng 70% tổng sốtrường học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 58% tổng sốt ...


Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng


1. Quy trình này quy định trìnhtự,nội dung tiến hành điều tra,lập quy hoạchsửdụng đất,kế hoạchsửdụng đấtkỳ đầucủa cảnước. 2. Việc điều tra,lập quy hoạchsửdụng đất,kế hoạchsửdụng đấtkỳ đầu củacảnước phải tuân thủ các nguyêntắc,căncứ,nội dungvề quy hoạch,kế hoạchsửdụng đất được quy định trong L ...


Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước Kiều, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước Kiều, tỉnh Quảng Nam


Trong các làng nghề tái chế kim loại ở Việt Nam, vấn đề khí thải và nhiệt thừa là nhân tố gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất. Vì vậy cần phải tìm ra các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề nhằm mục đích bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường vi khí hậu cho công nhâ ...


Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của quần thể loài Voọc Chà Vá chân nâu (Pygathrix Nemaeus) trong điều kiện tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của quần thể loài Voọc Chà Vá chân nâu (Pygathrix Nemaeus) trong điều kiện tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng


Kết quả nghiên cứu quần thể Voọc chà vá chân nâu tại khu BTTN Sơn Trà cho thấy: Vọoc chà vá chân nâu sống chủ yếu ở sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới và sinh cảnh rừng phục hồi; quần thể có 3 loại kích thước khác nhau; mật độ quần thể thay đổi khác nhau ở các sinh cảnh và cá ...


Nghiên cứu kiểm soát sự ô nhiễm nguồn nước hồ đầm rong bằng mô hình đất ướt

Nghiên cứu kiểm soát sự ô nhiễm nguồn nước hồ đầm rong bằng mô hình đất ướt


Ngày nay, vai trò của nguồn nƣớc mặt (trong đó có các hồ) ở các đô thị là hết sức quan trọng. Hồ là nơi điều tiết nƣớc mƣa, điều hoà khí hậu và là nơi để tạo cảnh quan cho khu vực. Tuy nhiên các hồ đô thị thƣờng bị phú dƣỡng nguồn nƣớc do sự xâm nhập một lƣợng lớn N, P (là 2 nhân tố then chốt ...


Nghiên cứu khả năng tự làm sạch của hồ đô thị bằng hệ thực vật nước

Nghiên cứu khả năng tự làm sạch của hồ đô thị bằng hệ thực vật nước


Hồ có mặt tại hầu hết các đô thị và đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và điều hoà nƣớc và khí hậu, tạo cảnh quan, và là nơi vui chơi giải trí của cộng đồng. Hiện nay, dƣới áp lực của quá trình đô thị hoá, hệ thống thu gom nƣớc thải không hợp lý, ý thức của ngƣời dân còn kém khiến tả ...


Tiểu luận Đánh giá một tác động tới môi trường xung quanh bạn

Tiểu luận Đánh giá một tác động tới môi trường xung quanh bạn


Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người và các thể chế. Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình ...


Đồ án Diễn biến nguyên nhân sạt lở đoạn Sông Cong ở bán đảo Thanh Đa – TP HCM

Đồ án Diễn biến nguyên nhân sạt lở đoạn Sông Cong ở bán đảo Thanh Đa – TP HCM


Là đoạn sông cong thắt nút thuộc hạ du của sông Sài Gòn, khu vực lòng dẫn Thanh Đa có chiều dài xấp xỉ 11.5km, chiều rộng lòng sông bình quân khoảng 240m. Khu vực bán đảo Bình Qưới – Thanh Đa thuộc phường 27 và 28 quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh, một đô thị phát triển thuộc loại mạnh nhất trong to ...


Đồ án Đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai và đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước trên đoạn sông này

Đồ án Đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai và đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước trên đoạn sông này


Mục tiêu của đề tài Thông qua việc tìm hiểu thực tế, lấy mẫu phân tích và tham khảo những kết quả nghiên cứu trước đây về hệ thống sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai liên quan đến chất lượng nước sông qua đó đưa ra các kết quả chính xác về tình hình và những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến ...


Đồ án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Cốc

Đồ án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Cốc


1). Phương pháp lập bảng kiểm tra: là liệt kê các thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động phát triển. Sau đó đem đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường đã được ban hành. 2). Phương pháp ma trận: là liệt kê các hành động (hoạt động) từ khi chuẩn bị đến khi Dự án đi vào hoạt động, lập b ...


Luận văn Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sản xuất cồn trên mô hình Hybrid USBF

Luận văn Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sản xuất cồn trên mô hình Hybrid USBF


Ô nhiễm môi trường từ nước thải sảnxuất cồn đang là vấnđề bức thiết cần giải quyết. Thực trạng hiện nay, hầu như không có nhà máy cồn nào đạt tiêu chuẩn thải cho phép do hàm lượng hữu cơ quá cao (50.000 - 100.000mg/l). chủ yếu là xác nấm men, carbonhydrate, một số chất hữu cơ khoa phân huỷ chấ ...


Đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm nước giải khát chanh dây lên men

Đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm nước giải khát chanh dây lên men


Trái cây là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người. Nó cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơthể, đặc biệt là các loại vitamin. Trái cây chín hái ăn ngay thì rất tốt vì nó còn giữnguyên vẹn các chất dinh dưỡng có trong quả. Nước ta là một nước nhiệt đới gió mùa nên thích hợp cho việc trồn ...


Những vấn đề toàn cầu vấn đề cạn kiệt nguồn nước

Những vấn đề toàn cầu vấn đề cạn kiệt nguồn nước


Nước là một tài nguyên vô tận, là tặng phẩm không bao giờ cạn của thiên nhiên! – Đó chỉ còn là sự thực của cách đây hơn 30 năm. Còn ngày nay, khi cuộc sống đã có vô vàn những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi trong kinh tế, đời sống sản xuất thì tình trạng thiếu hụt nước lại trở thành một trong n ...


Đề tài Bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên nước

Đề tài Bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên nước


Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Nước không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thế giới sinh vật và nhân loại trên trái đất. Nước quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho co ...