Một số biện nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Bẩy Bích

Từ xƣa đến nay, ngành thép luôn là ngành sản xuất có tốc độ tăng trƣởng nhanh và là ngành trọng yếu đƣợc nhà nƣớc quan tâm và bảo trợ tƣơng đối cao. Song hành với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập hóa nền kinh tế đã mở ra rất nhiều triển vọng cũng nhƣ thách thức đối với ngành thép Việt Nam. Hơn nữa, vài năm trở lại đây nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái gây sức ép rất lớn đối với thị trƣờng thép trong nƣớc. Chính vì vậy để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển lớn mạnh trên thị trƣờng thép trong nƣớc và từng bƣớc mở rộng ra khu vực thị trƣờng thế giới, việc nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp để đƣa ra đƣợc các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thép doanh nghiệp là điều cần thiết. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, Qua thời gian thực tập em đi sâu vào tìm hiểu sự phát triển ngành thép nói chung và các yếu tố tác động đến tình hình tài chính doanh nghiệp nói riêng và hoàn thành bài luận án với chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Bẩy Bích”. Mục đích cần đạt đƣợc là vận dụng những kiến thức đã học trên ghế nhà trƣờng sau 4 năm học về các lĩnh vực nhƣ Kế toán, Tài chính, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và các môn học liên quan khác để phân tích, nhận dạng những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi cũng nhƣ khó khăn về thực trạng tài chính của Công ty. Tìm hiểu, giải thích các nguyên nhân đứng sau thực trạng đó và đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY