Một số giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Vân đồn - Quảng Ninh

Phát triển kinh tế là mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với chủ trƣơng đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà nƣớc, nền kinh tế của Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, để hoàn thành công cuộc “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá” mà Đảng và Nhà nƣớc đã đề ra chúng ta còn nhiều thách thức trong đó có việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tƣ và phát triển. Kênh dẫn vốn chính cho nền kinh tế trong nƣớc là hệ thống Ngân hàng. Do đó, muốn thu hút đƣợc nhiều vốn trƣớc hết phải làm tốt công tác tín dụng. Trong nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, kinh tế hộ sản xuất chiếm vị trí vô cùng quan trọng, để mở rộng quy mô và đổi mới trang thiết bị cũng nhƣ tham gia vào các quan hệ kinh tế khác thì hộ sản xuất đều cần vốn và tín dụng Ngân hàng chính là nguồn cung cấp vốn đáp ứng nhu cầu đó. Là một Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn ở nƣớc ta nói riêng, mở ra quan hệ tín dụng trực tiếp với hộ sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ sản xuất để không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, có đƣợc kết quả đó phải kể đến sự đóng góp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Đồn, một trong những chi nhánh trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Xuất phát từ những luận cứ và thực tế khảo sát tín dụng nói chung và tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Đồn em mạnh dạn chọn đề tài: " Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh" làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY