Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo và PHTNT Việt Nam chi nhánh Hoành Bồ

<p> Ngân hàng thƣơng mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, có những đặc thù riêng trong hoạt động kinh tế tài chính. Hoạt động ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Trong công cuộc đổi mới của nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, với vai trò là trung gian tài chính của mình. Ngân hàng thƣơng mại đã đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng vốn đầu tƣ phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy nền kinh tế ngày một phát triển. Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xƣơng sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng. Chính vì vậy, làm thế nào để củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng là điều mà trƣớc đây, bây giờ và sau này đều đƣợc các nhà quản lý Ngân hàng, các nhà chính sách và các nhà nghiên cứu quan tâm. Trong tình hình kinh tế có nhiều biến động giai đoạn 2012-2014, chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoành Bồ đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trong hoạt động tín dụng: quy mô tín dụng tăng, tỷ lệ nợ xấu luôn đƣợc duy trì ở mức an toàn, tỷ lệ nợ quá hạn giảm và tỷ lệ thu nợ tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, chi nhánh cũng đã gặp phải nhiều khó khăn: hiệu suất sử dụng vốn còn thấp, chi nhánh chƣa khai thác đƣợc hết tiềm năng vốn để mở rộng quy mô tín dụng và tiếp cận cho vay các dự án đầu tƣ lớn; mất cân đối giữa vốn huy động và vốn cho vay. Do đó, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng là một vấn đề quan trọng đang đƣợc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoành Bồ quan tâm, giải quyết. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề, với những kiến thức đã đƣợc học tập, tích lũy ở trƣờng và sau thời gian thực tập tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoành Bồ em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Hoành Bồ” </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY