một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Nghệ An

<p> Mục lục Trang Lời nói đầu1 Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán cho vay tại ngân hàng thương mại2 1.1. Ngân hàng thương mại và các phương thức cho vay.2 1.1.1. Khái niệm về NHTM2 1.1.2. Tín dụng Ngân hàng và các phương thức cho vay.3 1.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay.4 1.2.1. Khái niệm về kế toán cho vay.4 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay5 1.3. Các chứng từ, tài khoản và quy trình kế toán cho vay.5 1.3.1. Các loại chứng từ kế toán cho vay.5 1.3.2. Các TK sử dụng6 1.3.3. Quy trình kế toán cho vay8 1.3.3.1.Kế toán phát tiền vay(giải ngân) cho khách hàng.8 1.3.3.2. Kế toán giai đoạn thu nợ.8 1.3.3.3. Kế toán chuyển nợ quá hạn9 1.3.3.4. Kế toán thu l•i cho vay10 Chương 2: Thực trạng kế toán cho vay tại chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An12 2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của NHĐT&PT nghệ an12 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An.12 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An:13 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Nghệ An.15 2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh15 2.2.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn16 2.2.3 Một số hoạt động khác.20 2.3 Thực trạng công tác kế toán cho vay tại Chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An21 2.3.1. Thủ tục lưu giữ và quản lý hồ sơ trong kế toán cho vay21 2.3.2. Quy trình hạch toán kế toán22 2.3.2.1. Kế toán giai đoạn giải ngân.22 2.3.2.2. Kế toán giai đoạn thu nợ23 2.3.2.3. Kế toán giai đoạn thu l•i.23 2.3.2.4. Kế toán giai đoạn gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn.24 Chương 3: Mốt số giảI pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An26 3.1 Đánh giá kết quả thực hiện kế toán cho vay tại NHĐT&PT Nghệ An26 3.1.1 Những kết quả đạt được26 3.1.2 Những tồn tại26 3.1.3 Nguyên nhân27 3.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới28 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An30 3.3.1 Về phương thức cho vay.30 3.3.2 Về chính sách l•i suất.30 3.3.3 Về chính sách tín dụng31 3.3.4 Về hoạt động thu l•i đối với từng món vay.31 3.3.5 Về hạch toán và thu nợ quá hạn32 3.3.6 Đẩy mạnh công tác tiếp thị một cách thiết thực33 3.3.7 Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ34 3.3.8 áp dụng công nghệ tin học trong Ngân hàng35 3.4 Một số kiến nghị35 3.4.1 Kiến nghị đối với nhà nước35 3.4.2 Kiến nghị đối với NHNN36 3.4.3 Kiến nghị đối với NHĐT&PT Việt Nam36 Kết luận38 Tài liệu tham khảo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY