một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quế Võ

<p> Mục lục Lời nói đầu…………………………………………………………………1 Chương 1. Những lý luận của tài chính tín dụng và kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng………………………………………… 3 1. Sự ra 1 đời của tài chính ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân………………………………………………….3 1.1. Sự ra đời của tín dụng 1.2. Tín dụng ngân hàng 1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân 1.3.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng vốn để duy trì quá trình tái sản xuất, đồng thời đầu tư phát triển kinh tế 1.3.2. Tín dụng ngân hàng là công cụ thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất 1.3.3. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hoá, tiền tệ, điều tiết trong lưu thông và kiểm soát lạm phát 1.3.4. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài 2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay 2.1. Vai trò của kế toán cho vay 2.2 Nhiệm vụ của kế toán cho vay 3. Các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán ngân hàng phản ánh nghiệp vụ cho vay, thu nợ 3.1. Phương thức cho vay 3.1.1 Phương thức cho vay từng lần 3.2.2 Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng 3.1.3 Phương thức cho vay theo dự án đầu tư 3.1.4 Cho vay hợp vốn 3.15 Cho vay trả góp 3.1.6 Cho vay theo han mức tín dụng dự phòng 3.1.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 3.1.8 Cho vay theo hạn mức thấu chi 3.1.9 Phương thức cho vay khác 4. Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay 4.1 chứng từ kế toán cho vay. 4.2. tài khoản dùng trong kế toán cho vay. 5. Quy trình kế toán cho vay- thu nợ 5.1. Phương thức cho vay từng lần 5.11 kế toán giai đoạn cho vay 5.1.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu l•i 5.1.3. Kế toán giai đoạn chuyển nợ quá hạn 5.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng 5.2.1. Kế toán giai đoạn cho vay 5.2.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu l•i 5.2.3. Kế toán chuyển nợ quá hạn Chương 2. Thực trạng kế toán cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ – Bắc Ninh 1. Đặc điểm kinh tế x• hội ở địa bàn Quế Võ và hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1.1 Đặc điểm kinh tế x• hội ở địa bàn Quế Võ 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên của huyện Quế Võ 1.1.2 Tình hình kinh tế x• hội của huyện Quế Võ 1.2 Khái quát về tình hình của NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1.1.1 Lịch sử phát triển của NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1.2.2Mô hình tổ chức NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1.3Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1.3.1Hoạt đông về nguồn vốn 1.3.2Công tác sử dụng vốn 1.3.3Công tác kế toán thanh toán 1.3.4kết quả tài chính 2. Tình hình cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ 2.1. Tình hình kế toán cho vay nói chung 2.2 Vấn đề lưu trữ hồ sơ của kế toán cho vay 2.3 giaiđoạn giải ngân 2.4 thực trạng công tác cho vay tại NHNo & PTNT huyện QV 2.5 tình trạng nợ quá hạn 3Giai đoạn thu nợ 4Giai đoạn thu l•i cho vay 5Giai đoạn ra hạn nợ và chuyển nợ quá hạn 6Trả nợ gốc trước thời hạn 7Mối quan hệ cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán 8áp dụng tin học vào công tác cho vay Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1. Kiểm tra giám sát vốn vay 2. L•i suất 3. Thủ tục vay vốn 4. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường 5. Hoàn thiện hơn nữa chương trình tin học trong kế toán cho vay tại ngân hàng Kết luận Tài liệu tham khảo Mục lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY