một số giải pháp và hướng hoàn thiện việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2

Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Phần này nêu lên lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm để làm căn cứ cho việc đưa ra những giải pháp, để làm căn cứ cho việc đưa ra những giải pháp, đề xuất về mặt lý luận . Phần 2: Thực trạng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá tại xí nghiệp. Thông qua tìm hiểu, phần này em xin nêu lên những đặc điểm chung về xí nghiệp như lịch sử hình thành và phát triển, công tác tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh và khái quát công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong đơn vị . Phần 3: Phương pháp và giải pháp hoàn thiện Dựa trên lý luận và thực tiễn, phần này sẽ đưa ra những nhận định chung nhất về yêu cầu phải hoàn thiện phần hành kế toán này và một số kiến nghị đề xuất . Phần I Những vấn đề lý luận chung I-Những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: I.1- Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: Quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là quá trình đầu tư các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm lao vụ và dịch vụ cần thiết phù hợp với mục tiêu đặt ra . Dù tồn tại dưới nhiều hình thức, nhưng tựu chung lại đầu vào cho sản xuất bao gồm: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công chi phí về khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác. Các loại chi phí này phát sinh và vận động liên tục trong mỗi giai đoạn sản xuất . Để hiểu rõ về các loại chi phí này ta cần phân biệt đâu là chi phí bỏ ra để tạo nên một giá trị sử dụng nào đó, cũng như đâu là chi phí để thực hiện giá trị của giá trị sử dụng này và chi phí nào không liên quan đến việc tạo ra giá trị sử dụng. Hay nói cách khác ta phải hiểu được thế nào là chi phí và thế nào là chi tiêu. . Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Còn chi tiêu chỉ đơn thuần là sự giảm đi về mặt giá trị của tài sản trong doanh nghiệp bất kể nó phục vụ cho mục đích gì. Nhưng chi tiêu và chi phí lại có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Nhưng có khi những khoản chi tiêu kỳ này lại không được tính vào chi phí và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế chưa phát sinh. Như vậy ta có thể đưa ra được một cách hiểu về chi phí sản xuất như sau: Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm và đạt được mục đích là tạo ra được sản phẩm dưới dạng có thể có. Chi phí sản xuất được hình thành do có sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào sản phẩm và được thể hiện trên hai mặt Về mặt định tính, đó là bản thân các yếu tố vật chất phát sinh tiêu hao trong quá trình sản xuất để tạo nên sản phẩm Về mặt lượng, đó là mức tiêu hao của các yếu tố thể hiện dưới nhiều thước đo khác nhau chủ yếu là thước đo tiền tệ. Hai mặt định tính và định lượng của chi phí sản xuất chịu sự chi phối của quá trình tái sản xuất và đặc điểm của sản phẩm. Như vậy các yếu tố này tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng chúng có đặc điểm chung đó là giá trị của chúng được chuyển vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất. Việc phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Với ý nghĩa đó việc phân loại chi phí sản xuất được tiến hành theo nhiều cách dựa trên những tiêu chí, cơ sở khác nhau. Mỗi cách đều phục vụ cho một mục đích cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY