Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu Phần một: Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp.1 I)Những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu:1 1) Khái niệm nguyên liệu, vật liệu:1 2) Đặc điểm và vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:2 3) Yêu cầu quản lý nguyên liệu, vật liệu:2 4) Sự cần thiết tổ chức kế toán vật liệu trong doanh nghiệp và nhiệm vụ của kế toán:3 5) Phân loại và tính giá vật liệu:4 Phân loại vật liệu:4 Tính giá vật liệu:6 II)Hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp:11 1) Hạch toán chi tiết vật liệu:11 a) Phương pháp thẻ song song:12 b) Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:13 c) Phương pháp sổ số dư:15 2) Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu:16 a) Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên:18 Hạch toán tình hình biến động tăng vật liệu đối với các doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ:19 Đặc điểm hạch toán tăng vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp:19 Hạch toán tình hình biến động giảm vật liệu:19 b) Hạch toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ:22 3) Tổ chức kiểm kê và hạch toán kết quả kiểm kê, đánh giá vật liệu:25 a) Kế toán kiểm kê vật liệu:25 b) Kế toán đánh giá lại vật liệu:26 4) Hạch toán vật liệu trên hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp:26 a) Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ nhật ký chung:26 b) Đối với doanh nghiệp áp dùng hình thức nhật ký sổ cái:27 c) Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ29 d) Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ nhật ký chứng từ:30 5. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu dự trữ:32 6) Chuẩn mực kế toán quốc tế với kế toán nguyên vật liệu:33 a) Xác định giá phí nhập kho nguyên vật liệu:34 b) Phương pháp tính giá vật liệu xuất kho:35 c) Xác định giá trị nguyên vật liệu tại một thời điểm kế toán:35 d) Điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với hệ thống kế toán Việt Nam trong hạch toán nguyên vật liệu:36 7) Đặc điểm kế toán nguyên liệu, vật liệu ở một số nước:37 a) Kế toán nguyên vật liệu trong hệ thống kế toán Bắc Mỹ:37 Hệ thống tài khoản kế toán Mỹ:37 Sổ kế toán:37 Các báo cáo tài chính:38 Hạch toán nguyên vật liệu:38 b) Kế toán nguyên vật liệu trong hệ thống kế toán Pháp:41 Hệ thống tài khoản kế toán Pháp:41 Sổ sách kế toán:41 Các báo cáo kế toán:41 Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu trong hệ thống kế toán Pháp:41 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho:44 Phần hai: Thực trạng hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội.45 A) Đặc điểm chung của Điện lực Ba Đình - Hà Nội ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán:45 I) Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Ba Đình:45 1) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Ba Đình:45 2) Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Ba Đình:45 3) Quy mô, năng lực sản xuất và trình độ quản lý:46 II) Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Ba Đình:47 1) Đặc điểm hoạt động kinh doanh ở Điện lực Ba Đình:47 2) Tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý:48 3) Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ:50 III) Tổ chức công tác kế toán tại Điện lực Ba Đình:51 1) Bộ máy kế toán và kế toán phần hành:51 2) Tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban đầu:53 3) Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán ở Điện lực.54 4) Tổ chức hình thức sổ kế toán:55 5) Tổ chức hệ thống báo cáo:56 B) Tổ chức hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội:57 I) Đặc điểm vật liệu:57 II) Phân loại nguyên liệu, vật liệu:57 III) Tính giá vật liệu:58 IV) Tổ chức công tác quản lý quá trình dự trữ, thu mua, bảo quản vật liệu:58 Quản lý quá trình thu mua vật liệu:59 Bảo quản vật liệu:60 V) Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ vật liệu:60 1) Thủ tục, chứng từ nhập kho:60 2) Thủ tục, chứng từ xuất kho:64 VI) Hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội:68 1) Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội:68 2) Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở Điện lực Ba Đình.72 a) Tài khoản sử dụng:72 b) Kế toán quá trình thu mua nhập kho vật liệu:73 c) Kế toán quá trình xuất dùng vật liệu:74 VII) Kiểm kê, đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu:75 1) Kiểm kê nguyên liệu, vật liệu:75 2) Đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu77 Phần ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - Hà Nội.77 I) Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội:77 II) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội:81 1) Hệ thống tài khoản kế toán dùng để hạch toán vật liệu tại Điện lực Ba Đình:81 2) Lập ban kiểm nghiệm vật liệu:82 3) Vấn đề dự trữ vật liệu tại Điện lực Ba Đình:84 4) Công tác kiểm kê kho vật liệu:84 5) Lập dự phòng giảm giá cho nguyên vật liệu:85 6) Mở tài khoản 151 <> và theo dõi trên NKCT số 6:86 7) Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại Điện lực Ba Đình:86 8) Việc áp dụng phương pháp tính giá vật liệu:86 9) Việc áp dụng máy vi tính trong thực hành kế toán:87 Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY