Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt Hà Nam

<p> MỤC LỤC Lời nói đầu……………………………………………1 Chương 1: Tổng quan về công ty Dệt Hà Nam……………3 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt Hà Nam………….3 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Dệt Hà Nam ………….4 1.3 Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Dệt Hà Nam………………….10 1.3.1 Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Dệt Hà Nam………….10 1.3.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dệt Hà Nam…………….12 Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dệt Hà Nam………………………………….17 2.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt Hà Nam…………………………………………………….17 2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Dệt Hà Nam……………18 2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tạp hợp chi phí………………………………………………………………….18 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty Dệt Hà Nam………………………………………………………………………….18 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp……………………27 2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung……………………….39 2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ…………………………………………………………….46 2.3 Tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt Hà Nam…………………………………………………………………….48 2.3.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành của Công ty Dệt Hà Nam………………………………………………………………………….48 2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm………………………….48 Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt Hà Nam….54 3.1 Nhận xét đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt Hà Nam….54 3.2 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Dệt Hà Nam………………………………………………………………………….57 3.2.1. Sự cần thiết phải hòan thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành………………………………………….57 3.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm.57 3.2.3. Phân tích đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm………………………………………………………….58 3.3 Kết luận………………………………………………………….62 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY