Nghiên cứu công nghệ sản xuất compost từ vỏ tiêu đen để phục vụ cho nông nghiệp

<p> Trong vài thập kỷ qua, sự phát triển của khoa học kỹ thuật kéo theo sự phát triển về kinh tế và sự bùng nổ vấn đề tăng dân số đã nên vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không chỉ riêng quốc gia nào mà trên tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị tác động. Một trong những nguồn gây ô nhiễm và đang là vấn đề nan giải là ô nhiễm chất thải rắn. Nếu tính bình quân, một ngƣời thải ra hàng ngày 0,5 kg chất thải thì trên thế giới mỗi ngày 6 tỷ ngƣời sẽ thải ra khoảng 3 triệu tấn. Vấn đề quản lý chất thải rắn tại Việt Nam đang là vấn đề nổi cộm và đã đƣợc nhận đinh trong báo cáo diễn biến môi trƣờng Việt Nam năm 2004. Theo báo cáo này, lƣợng phát sinh chất thải rắn của Việt Na m chƣa kể đến bùn cống, phế thải nông nghiệp, chất thải xây dựng và phế thải từ hoạt động khai thác mỏ lên đến 15 triệu tấn mỗi năm. Nếu không có biện pháp quản lý tốt các chất thải này sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng. Trong các năm qua Đảng và Nhà nƣớc đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách đầu tƣ c ho việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, tuy vậy thực tế mới tập trung đầu tƣ chủ yếu cho khu vực thành phố, đô thị. Chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn, cũng nhƣ các phế thải nông nghiệp chƣa đƣợc quan tâm nhiều, trong khi đó dân số nông thô n năm 2010 là 60,92 triệu ngƣời, chiếm 70,1% dân số cả nƣớc và chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với sản lƣợng sản xuất trong ngành nông nghiệp lớn nhƣ vậy kéo theo lƣợng phế phẩm nông nghiệp hàng năm thải ra cũng tƣơng đối lớn. Chỉ tính riêng cà phê, sản lƣợng năm 2010 của Việt Nam theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam sản lƣợng cà phê của Việt Nam khoảng 1 triệu tấn/năm với 500 nghìn ha diện tích. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY