Nghiên cứu một số biện pháp quản lý theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất vận dụng vào ngành thống kê

<p> Trong tổ chức nghiên cứu của nhà nƣớc, các nƣớc thƣờng ít đƣa ra những quy định mang tính ép buộc cán bộ nghiên cứu phải tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm làm việc,. và thay vào đó là coi trọng các biện pháp khuyến khích tính tự giác của đối tƣợng quản lý. Nhìn chung, chủ trƣơng quản lý dựa trên hoạt động tự giác thể hiện gián tiếp theo nguyên tắc: những gì không cấm thì đƣợc làm. Ngoài ra, cũng có những trƣờng hợp quy định cụ thể, nhƣ Luật về Định hƣớng và lập chƣơng trình cho nghiên cứu và phát triển Cộng hòa Pháp đã nêu: "Để hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của Nhà nƣớc, các quy chế đối với cán bộ nghiên cứu hoặc những nguyên tắc về sử dụng cán bộ nghiên cứu cần phải đảm bảo cho cán bộ tự chủ trong nghiên cứu khoa học, tham gia vào việc đánh giá các công trình của mình." </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY