Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam

<p> Giá trị tài sản cố định là chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia, là cơ sở vững chắc cho việc hoạch định các chính sách và chƣơng trình phát triển kinh tế phù hợp hơn với tiềm năng của đất nƣớc. Đồng thời nó còn là một nhân tố chủ yếu để phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa tăng trƣởng kinh tế và các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Song trên thực tế, việc đo tính chỉ tiêu này là hết sức khó khăn và phức tạp, đặc biệt là trên phạm vi toàn nền kinh tế. Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, việc thu thập và tổng hợp chỉ tiêu này cũng còn nhiều bất cập. Từ năm 1976 đến nay, Bộ Tài chính, phối hợp với một số bộ/ngành (trong đó có Tổng cục Thống kê), đã tiến hành một số cuộc kiểm kê tài sản cố định. Nhƣng chỉ thực hiện đƣợc đối với một số lĩnh vực thuộc khu vực kinh tế nhà nƣớc, không có số liệu cho toàn ngành hoặc cho toàn nền kinh tế. Vì vậy, thực hiện đề tài: “Nghiên cứu phƣơng pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt nam” là rất cần thiết, đang đƣợc sự quan tõm cho cỏc nhà nghiờn cứu và thực hành thống kê. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY