Nghiên cứu xây dựng một chƣơng trình nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

Ngày nay, cùng với sự phát triến nhanh chóng của công nghệ thông tin, trong đó có công nghệ xử lý âm thanh. Đ ặc biệt trong lĩnh vực xử lý âm thanh trong nhận dạng tiếng Việt có một ý nghĩa quan trọng mang lại nhiều ứng dụng thiết thực cho xã hội, mang lại những thay đổi mang tính cách mạng trong nhiều lĩnh vực, phát thanh, truyền hình, viễn thông. Trong vài thậ p kỷ gần đây, nhận dạng là một vấn đề cuốn hút nhiều nhà khoa học ở các lĩnh vực khác nhau : Toán học, điều khiển, điện tử, sinh học . Trƣớc sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vấn đề nhận dạng càng đƣợc quan tâm nhiều hơn nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp ngƣời - máy. Trên thế giới, các ngôn ngữ phổ biến nhƣ Anh, Pháp. đã có nhiều phần mềm nhận dạng rất hiệu quả. Ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực nhận dạng tiếng nói (Speech recognition) trên cơ sở lý thuyết các hệ thống thông minh nhân tạo, nhiều kết quả đã trở thành sản phẩm thƣơng mại nhƣ ViaVoice, Dragon., các hệ thống bảo mật thông qua nhận dạng tiếng nói các hệ quay số điện thoại bằng giọng nói. Triển khai những công trình nghiên cứu và đƣa vào thực tế ứng dụng vấn đề này là một việc làm hết sức có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá hiệ n đại hoá hiện nay của nƣớc ta. Mục đích của đề tài là nghiên cứu xây dựng một chƣơng trình nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trong môi trƣờng có nhiễu với đầu vào là tập từ hạn chế là tiếng việt sau đó so sánh với các mẫu có sẵn để đƣa ra kết quả. Ngoài phần mở đầu và kết luận đồ án gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1 : Tín hiệu – Cơ sở xử lý Tín hiệu Chƣơng 2 : Đặc trƣng Tiếng Việt Chƣơng 3 : Bài toán nhận dạng Tiếng nói Chƣơng 4: Chƣơng trình Demo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY