Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê

<p> Về cơ bản các cuộc điều tra thống kê đƣợc phân loại, nhƣng chủ yếu có 2 loại sau: điều tra doanh nghiệp và điều tra hộ gia đình; và đề tài cũng phân loại phiếu điều tra thống kê theo hai loại hình chính này. Tuy có sự khác nhau, do sự khác nhau về đối tƣợng điều tra, chúng cũng có một số đặc điểm chung nhƣ sau: - Tất cả các cuộc điều tra đều có mục tiêu điều tra, và phiếu điều tra đƣợc thiết kế để thu thập thông tin phục vụ mục tiêu này. - Hệ thống biểu đầu ra đƣợc thiết kế nhƣ một yêu cầu của kế hoạch tổng hợp. - Kết cấu chung của phiếu điều tra thống kê là trang đầu tiên của phiếu bao giờ cũng là các thông tin nhận dạng về đối tƣợng điều tra/đơn vị điều tra. Tiếp đến các phần sau là nội dung chính của điều tra. - Nói chung điều tra thống kê thƣờng có chu kỳ, cho nên phiếu điều tra đã đƣợc thiết kế cho cuộc điều tra đầu, nếu nhu cầu thông tin của lần điều tra sau không thay đổi thì phiếu điều tra lần trƣớc thƣờng đƣợc dùng lại cho cuộc điều tra sau, có thể có thay đổi chút ít để khắc phục nhƣợc điểm của lần điều tra trƣớc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY