Nghiên cứu, xây dựng nội dung, cấu trúc cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - Xã hội tổng hợp quốc gia

<p> Một số khái niệm 1. Dữ liệu Trong máy tính, thuật ngữ dữ liệu đƣợc xem nhƣ là các sự kiện đƣợc biết đến mà có thể ghi lại và lƣu trữ trên các thiết bị ghi nhớ của máy tính. Dữ liệu tạo nên nội dung của cơ sở dữ liệu, tuy nhiên nó không quyết định tính hiệu quả của cơ sở dữ liệu vì tính hiệu quả đƣợc thể hiện qua việc thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu. 2. Cơ sở dữ liệu Có thể định nghĩa cơ sở dữ liệu nhƣ là một bộ sƣu tập có tổ chức của các dữ liệu liên quan logic với nhau và đƣợc các hệ ứng dụng của một tổ chức cụ thể nào đó sử dụng. 3. Cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội Cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội là tập hợp có tổ chức các dữ liệu về kinh tế và xã hội có liên quan với nhau, đƣợc cập nhật và lƣu trữ một cáchhợp lý trong các ph-ơng tiện mang tin điện tử và mạng tin học sao cho các ch-ơng trình máy tính có thể trợ giúp ngƣời sử dụng khai thác các thông tin từ cơ sở dữ liệu này một cách dễ dàng. Cơ sở dữ liệu thống kờ kinh tế - xó hội gồm cơ sở dữ liệu thống kờ kinh tế - xó hội vi mụ và cơ sở dữ liệu thống kờ kinh tế - xó hội vĩ mụ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY