Luận Văn Ngoại Ngữ

Tiểu luận So sánh đối chiếu uyển ngữ diễn đạt cái chết trong tiếng Việt và tiếng Anh

Tiểu luận So sánh đối chiếu uyển ngữ diễn đạt cái chết trong tiếng Việt và tiếng Anh


1. Định nghĩa về uyển ngữ: Việc sử dụng từ ngữ như thế nào được xem là một yếu tố rất quan trọng trong diễn ngôn. Có thể cùng một từ nhưng mỗi người lại có một cách diễn đạt hay thay thế riêng để tránh đi sự khó chịu cho người nói cũng như người nghe. Những từ ngữ như vậy được gọi là uyển ngữ. Tr ...


Khảo sát việc thể hiện nối âm thuộc nhóm âm bật của sinh viên tiếng Anh năm II tại trường đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng

Khảo sát việc thể hiện nối âm thuộc nhóm âm bật của sinh viên tiếng Anh năm II tại trường đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng


Bài nghiên cứu này nhằm khảo sát sự nối âm trong lối nói liên kết đối với nhóm phụ âm bật của sinh viên năm hai khoa tiếng Anh (TA) trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Từ kết quả khảo sát, bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cũng như hoạt động dạy và học ngữ âm để giúp sinh viên khắ ...


Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của câu hỏi "Yes-No" trong tiếng Anh so với ý nghĩa tương đương trong tiếng Việt

Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của câu hỏi "Yes-No" trong tiếng Anh so với ý nghĩa tương đương trong tiếng Việt


Bài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về những đặc điểm ngữ nghĩa của câu hỏi “Yes-No” (Y-N) trong tiếng Anh, trên cơ sở đó xác lập những mô hình cấu trúc để chuyển nghĩa sang tiếng Việt. Với kết quả khảo sát, đề tài nêu lên một số khó khăn mà sinh viên thường gặp trong quá trình dịch câu hỏi “Yes- ...


Vai trò của độc thoại nội tâm trong tiểu thuyết

Vai trò của độc thoại nội tâm trong tiểu thuyết


Đầu thế kỷ XX, ở Pháp, vấn đề về tiểu thuyết được đặt lại. Nhiều tiểu thuyết gia ( Paul Valéry, André Breton, Roger Caillois, ) cho rằng tiểu thuyết cũ không tạo được niềm tin nơi độc giả, rằng khi đọc tiểu thuyết cũ, độc giả bị thụ động, bị đánh lừa bởi các tình tiết mà nhà văn đã giàn xếp sẵ ...


Nghiên cứu cấu trúc hội thoại trong diễn ngôn quảng cáo dạng đơn thoại một giọng

Nghiên cứu cấu trúc hội thoại trong diễn ngôn quảng cáo dạng đơn thoại một giọng


Ngày nay quảng cáo được coi là một bộ môn chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động maketting. Do đó ngôn ngữ quảng cáo ra đời và phát triển ngay càng phong phú với nhiều cách thức thể hiện khác nhau và xuất hiện ngày càng nhiều với những hình thức và nội dung thu hút sự chú ý quan tâm của nhiều n ...


Sự thể hiện chùm phụ âm đầu trong tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm 1 trường đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp

Sự thể hiện chùm phụ âm đầu trong tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm 1 trường đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp


Phát âm đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động giao tiếp. Trong một số trường hợp việc phát âm sai các chùm phụ âm đầu trong tiếng Anh sẽ dẫn đến hiểu lầm hoặc lời nói vô nghĩa trong khi giao tiếp. Ngoài ra, sự truyền đạt hiệu quả không chỉ được biểu hiện bởi những khái niệm về ngữ ng ...


So sánh cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa của tục ngữ Pháp - Việt

So sánh cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa của tục ngữ Pháp - Việt


Thông qua việc nghiên cứu về so sánh đối chiếu cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa của hai hệ thống tục ngữ Pháp và Việt, chúng tôi đã rút ra một số điểm tương đồng và khác biệ t nhằm tìm hiểu về kho tàng tục ngữ Pháp - Việt cũng như khám phá nền văn hoá của hai nước. Từ đó bài nghiên cứu sẽ giúp ch ...


Nghiên cứu về cách dịch tên các món ăn Việt Nam sang tiếng Pháp

Nghiên cứu về cách dịch tên các món ăn Việt Nam sang tiếng Pháp


Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu về ăn uống của du khách quốc tế, hầu hết thực đơn của các nhà hàng đều được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau : Anh, Pháp, Trung.Nhưng bên cạnh những thành công của công tác dịch thực đơn này vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót.Vì vậy, bài báo cáo này được thực hiện ...


Nghiên cứu sự tác động của ngôn ngữ @ lên tiếng mẹ đẻ

Nghiên cứu sự tác động của ngôn ngữ @ lên tiếng mẹ đẻ


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và Internet, một loại ngôn ngữ mới do giới trẻ sáng tạo đã ra đời- ngôn ngữ @. Hiện nay, ngôn ngữ này ngày càng phát triển và có những tác động lớn đến tiếng Việt. Bài báo cáo này giới thiệu về ngôn ngữ @ và một số tác động của nó lên tiếng ...


Phân tích, đối chiếu tình yêu và sự hy sinh trong "The gift of the magi" của O Henry và "The sensible thing" của F Scott Fitzgerald

Phân tích, đối chiếu tình yêu và sự hy sinh trong "The gift of the magi" của O Henry và "The sensible thing" của F Scott Fitzgerald


Mặc dù là những sáng tác được viết cách đây khá lâu bởi hai tác gia thuộc hai thời kỳ khác nhau của nền văn học Mỹ, “The Gift of the Magi” của O. Henry và “The Sensible Thing” của F. Scott Fitzgerald vẫn tạo được sức hút mạnh mẽ đối với bạn đọc trên toàn thế giới bởi những ý tưởng sâu sắc từ n ...


Luận văn Kỹ năng ghi nhanh khi dịch đuổi

Luận văn Kỹ năng ghi nhanh khi dịch đuổi


Interpreting, like playing chess, is a game of problem solving, evaluation, critical thinking, intuition and forecasting. Every game is different and each game is a challenge, which requires interpreters, to unceasingly developknowledge and experience. It is disciplined study and repeated prac ...


Tiếng Trung cơ bản

Tiếng Trung cơ bản


Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi». Thí dụ: «人人» (mỗi người=每人), «天天» (mỗi ngày=每天), v.v. Phía sau d ...


Tài liệu học tiếng Hàn trên truyền hình Hà Nội

Tài liệu học tiếng Hàn trên truyền hình Hà Nội


Xin chào các bạn, Tôi là Vũ Thanh Hương. Từ hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đến với những bài học thú vị trong tiếng Hàn Quốc Dĩ nhiên, tôi cũng đang rất háo hức với những bài học đó. Thưa các bạn cùng tham gia chương trình với chúng ta còn có cô giáo Kim Min Uc. Như các bạn đã biết điều đầu tiê ...


Trắc nghiệm Anh văn B trường Đại học công nghiệp

Trắc nghiệm Anh văn B trường Đại học công nghiệp


Choose the word, phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence. For eac ...


Teaching Pronunciation

Teaching Pronunciation


(Bản scan) Saying the sound clearly in isolation. Asking Ss to repeat in chorus or individually. Contrasing sounds if Ss confuse. Describing how it is pronounced.


Tiếng Anh qua điện thoại

Tiếng Anh qua điện thoại


(Bản scan) Get a hold of somebody: Cố gọi một ai đó. Eg: I tried to get a hold of you but you didn’t answer the phone: Mình cố gọi cho cậu nhưng cậu không trả lời điện thoại. Get through: Liên lạc. Eg: How can I get through to you? Làm sao để anh liên lạc được với em đây?


Achieve Toeic Bridge

Achieve Toeic Bridge


(Bản scan) The TOEIC BRIDGE test was developed to help teachers. Novice to Intermediate level learners and employers to assess general English proficiency. Preparing for the test can be a way for language learners to increase their chances of getting a good score but also to work on improving thei ...


Chuyên đề Tiếng Pháp - La stratégie de lancement Dun nouveau service chez JER

Chuyên đề Tiếng Pháp - La stratégie de lancement Dun nouveau service chez JER


Historiquement, le marketing s'est d'abord développé autourdes produits tangibles: l'alimentaire, l'automobile oules biens d'équipement. Pourtant, l'une des tendances les plus significatives de notre époque est la prodigieuse croissance des activités de service. Non seulement le secteur tertia ...


Chuyên đề Tiếng Pháp - Le commerce est le champ de bataille

Chuyên đề Tiếng Pháp - Le commerce est le champ de bataille


Le commerce est le champ de bataille". Cette phrase nous indique que la concurrence sur le marché aujourd'hui est trop compliquée. Pour être en mesure de survivre et de croître, les sociétés sont toujours actives, elles doivent changer pour adapter aux tendances du marché et des clients. Le su ...


Chuyên đề Tiếng Pháp - Le financement commercial au bureau de transactions ABBANK Dakao

Chuyên đề Tiếng Pháp - Le financement commercial au bureau de transactions ABBANK Dakao


En 2009, la crise financière de 2008 a continué à influencer négativement sur l’économie mondiale. Le Vietnam n’a pu éviter cette tendance. Les entreprises ont commencé à manquer d’argent pour réaliser leurs contrats d’import-export tandis que le nombre de contrats a été réduit par rapport à c ...