Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung văn

MỤC LỤC Mở đầu1 Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3 1.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.3 1.1.1. Chi phí sản xuất.3 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất3 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất3 1.1.2. Giá thành sản phẩm.5 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.5 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm6 1.1.3. Mối quan hệ gữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.7 1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm8 1.1.4.1. Ý nghĩa:8 1.1.4.2. Nhiệm vụ.9 1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ.9 1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.9 1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.10 1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.11 1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.11 1.2.2.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất11 1.2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dịch vụ.11 1.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ.13 1.3.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.13 1.3.1.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm.14 1.3.1.2 Hạch toán chi tiết giá thành sản phẩm15 1.3.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất.20 1.3.2.1 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên20 1.3.2.2 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì.36 1.3.3 Phương pháp kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ39 Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn43 2.1 Tổng quan về xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn43 2.1.1.Sự ra đời43 2.1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp44 2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý44 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ44 2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp 45 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sở kế toán của xí nghiệp trang trí bề măt Trung Văn.46 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán công tác.46 2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ47 2.1.4.3. Hình thức sổ kế toán.48 2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn.49 2.2.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất49 2.3 Phương pháp kế toán.50 2.3.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp.50 2.3.1.1. Đặc điểm chi phí NVL trực tiếp tại xí nghiệp.50 2.3.1.2. Tài khoản sử dụng51 2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.58 Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn65 3.1. Nhận xét chung65 3.1.1. Hình thức chứng từ và sổ kế toán65 3.1.2. Hệ thống tài khoản sử dụng ở xí nghiệp66 3.2. Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn.66 3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn67 Kết luận69 Tài liệu tham khảo70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY