Những giải pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho Việt Nam

<p> Bước sang thiên niên kỷ mới, toàn cầu hóa đang trở thành một đặc trưng phổ biến của sự phát triển thế giới, nó bao trùm toàn bộ đời sống của cộng đồng dân tộc ở những mức độ và quy mô ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng vấn đề quan trọng hơn ở chỗ, tất cả các quốc gia dường như đều bị cuốn vào vòng xoáy chung ấy. Điều đó chứng tỏ rằng toàn cầu hóa không thể là quá trình đẩy lùi lịch sử mà là xu hướng khách quan của chính thời đại. Theo hướng đó, Việt Nam đang từng bước tham gia vào hệ thống thương mại thế giới. Tháng 7 năm 1994, Việt Nam đã trở thành quan sát viên của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch - GATT. Đầu năm 1995, sau khi có những kết quả nghiên cứu về vòng đàm phán Urgoay, GATT đã được thay thế bằng tổ chức thương mại thế giới - WTO, Chính phủ Việt Nam đã quyết định nộp đơn xin gia nhập WTO. Việc gia nhập WTO của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đến việc giải quyết các vấn đề kinh tế trong tương lai. Thông qua các cuộc thương lượng về sự gia nhập của Việt Nam vào WTO sẽ thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và mở cửa nền kinh tế. Hơn nữa, sự tham gia đầy đủ vào WTO sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi các cơ cấu tổ chức mới và nhất là các yêu cầu mới về sự hiểu biết kiến thức và kỹ năng của cán bộ các cấp và các nhà quản lý kinh doanh của Việt Nam về hệ thống thương mại thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của quá trình gia nhập tổ chức WTO nên việc xem xét, nghiên cứu và đưa ra "Những giải pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho Việt Nam" là một công việc rất bổ ích và có ý nghĩa thiết thực vì vậy, em xin chọn chủ đề "Những giải pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho Việt Nam" . Để đạt được mục đích trên đây, đề tài được kết cấu gồm ba chương. Chương 1: Sự cần thiết phải hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quá trình phát triển Chương 2: Tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam Chương 3: Những giải pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập WTO cho Việt Nam </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY