Luận Văn Nông - Lâm - Ngư

Đánh giá các mối đe dọa đối loài Bách tán Đài Loan kín (Taiwania Cryptomerioides) ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đánh giá các mối đe dọa đối loài Bách tán Đài Loan kín (Taiwania Cryptomerioides) ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai


Bách tán Đài Loan kín (Taiwania cryptomerioides) là cây gỗthường xanh, cùng gốc, to, có thểcaohơn 30 mvới đường kính thân đến hơn 1 m(ở Đài Loan có khi cao đến 75 mvới đường kính thân 3,5 m). Vùng phân bốcủa loài cây này là từBắc Myanmar qua phần lục địa của namTrung Trung Quốc. Tháng 10 năm ...


Đa dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam

Đa dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam


Báo cáo này bao gồm bốn phần do nhóm cán bộcủa Ngân hàng Thếgiới soạn thảo. Đây là bản cập nhật của Báo cáo năm 1998 “Việt Nam – Thúc đẩy Công Cuộc Phát triển Nông thôn – TừViễn cảnh tới Hành động”, đặc biệt nhấn mạnh đến đa dạng hóa nông nghiệp. Báo cáo này đềcập chi tiết các vấn đềvềtrung hạ ...


Chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng ở một số nước châu Á

Chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng ở một số nước châu Á


Từ nhiều đời nay, canh tác lúa nước là nền tảng hệ canh tác Châu Á. Trong quá trình công nghiệp hoá, giá của các nhân tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp (đất, lao động, vốn ) đều tăng, khiến lợi thế so sánh của sản xuất lúa giảm. Cuối những năm 1960, cuộc "Cách mạng xanh" đã được thực hiện ở nhiều ...


Đánh giá chỉ tiêu nông nghiệp năm 2004

Đánh giá chỉ tiêu nông nghiệp năm 2004


Chính phủ Viêt Nam đã quyết định tiến hành cuộc rà soát chi tiêu công và đánh giá tài chính lồng ghép (PER-IFA) để rà soát chính sách và quản lý chi tiêu công và từ đó xác định các biện phápđể đảm bảo rằng các ch-ơng trình chi tiêu công hỗ trợ các mục tiêu và -u tiên phát triển một cách hiệu q ...


Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam

Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam


Phát triển lâm nghiệp cộng đồng là một nhu cầu khách quan trong việc thu hút sựtham gia chủ động của người dân, cộng đồng dân cưthôn buôn vào tiến trình quản lý rừng. Vì vậy trong dựthảo chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia từnăm 2006 – 2020 đã đềcập đến các mục tiêu, giải pháp để định hư ...


Kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trường các vấn đề về giới trong Lâm nghiệp làm cơ sở việc lồng ghép giới trong chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

Kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trường các vấn đề về giới trong Lâm nghiệp làm cơ sở việc lồng ghép giới trong chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020


Tóm tắt báo cáo Nghiên cứu này nhằm cung cấp cơsởcho việc hỗtrợxây dựng lồng ghép giới trong Chiến lược lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 – 2020 của Việt Nam. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm công tác giới của BộNông nghiệp và PTNT do Chương trình Hỗ trợngành lâm nghiệp, BộNông nghiệp và PT ...


Đánh giá chung về chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác - 2006

Đánh giá chung về chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác - 2006


Cơcấu quản lí FSSP&P có quá nhiều thành viên đểcó thểlà một cơchế điều phối viện trợcó hiệu quả, nhưng đối tác lại là cơsởquá hẹp (thiếu các thành viên từkhu vực tưnhân và thương mại) đểcó thểtrởthành một diễn đàn thảo luận với các bên có liên quan trong ngành Lâm nghiệp. Ban điều hành (PSC) ...


Các nghiên cứu về ngành chăn nuôi Việt Nam

Các nghiên cứu về ngành chăn nuôi Việt Nam


Trong các loại gia cầm, gà là loại chính là chiếm trên 75% tổng sốgia cầm. Bên cạnh đó, trong những năm qua một sốloại gia cầm khác cũng khá phát triển nhưngan, vịt. Nhu cầu tiêu thụcủa các sản phẩm này khá lớn và là yếu tốthúc đẩy sản xuất phát triển. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nhập ...


Báo cáo Tổng kết chương trình chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan

Báo cáo Tổng kết chương trình chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan


Mục tiêu phát triển của Chương trình được nhất quán ngay từ đầu, đó là góp phần phát triển nông thôn bền vững ởcác vùng miền núi Việt Nam thông qua việc lồng ghép các hoạt động lâm nghiệp trong sử dụng đất và kinh tếnông thôn. Mục tiêu này sau đó đã được sửa đổi lại nhưsau ƒ Góp phần phát triển ...


Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - Những yêu cầu đổi mới chính sách và thể chế

Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - Những yêu cầu đổi mới chính sách và thể chế


Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình thiết lập hệthống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Rất nhiều thành tựu đã đạt được trong hai thập kỷqua và những hiểu biết vềvai trò quan trọng của các vườn quốc gia, khu dựtrữthiên nhiên và các khu bảo tồn khác trong phát triển k ...


Đề tài Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo tấm Panel cách nhiệt sử dụng trong dân dụng và công nghiệp

Đề tài Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo tấm Panel cách nhiệt sử dụng trong dân dụng và công nghiệp


Nước ta là một nước nông nghiệp và hàng năm thải ra một lượng lớn đến hàng triệu tấn các chất phế thải như trấu, bã mía, vỏ hạt điều, vỏ lạc, rơm, vỏ cafê Nếu sử dụng các phế thải này một cách thích hợp có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như: xây dựng gạch xốp cách nhiệt, sản xuất điện năng, s ...


Bảo tồn và quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam

Bảo tồn và quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam


Động vật hoang dã là một thành tốtất yếu của hệsinh thái, chúng có vai trò to lớn trong cân bằng sinh thái, là những mắt xích quan trọng trong chu trình dinh dưỡng và tuần hoàn vật chất trêntrái đất. Đối với đời sống con người, ĐVHD là nguồn sống, chúng đáp ứng nhiều nhu cầu của con người nh ...


Cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ở Việt Nam

Cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ở Việt Nam


Tập "Cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ởViệt Nam" được biên soạn theo yêu cầu của "Dựán Hỗtrợkỹthuật" (GTZ) do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợvà của Chương trình "Hỗ trợcải cách hành chính lâm nghiệp" (REFAS) là nhằm cung cấp một sốhiểu biết vềlịch sửphát triển, những thành tựu và những ...


Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam

Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam


Giai đoạn này chủtrương của Đảng và Chính phủlà tập trung lực lượng toàn quốc, toàn dân, các ngành, các điạphương vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tựcung tựcấp vềmọi mặt, lúc đầu bao vây kinh tế địch sau đó có giao lưu kinh tếvới các vùng địch tạm chiếm một cách linh hoạt, tích cực xây dựng kinh ...


Công tác điều tra rừng ở Việt Nam

Công tác điều tra rừng ở Việt Nam


Điều tra rừng là công tác mở đường trong việc xây dựng và phát triển ngành Lâm nghiệp. Đó là cơsở đểtriển khai mọi hoạt động kinh doanh sửdụng rừng. Mục tiêu chủyếu của điều tra rừng là điều tra để đánh giá tài nguyên rừng, điều tra nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, biến động của diện tích và t ...


Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người 2006-2010

Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người 2006-2010


Quá trình chuẩn bị và xây dựng bản dự thảo Sách Xanh có sự tham gia tích cực của các Bộ ngành Trung ương với sự hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới, Chương tình phát triển của Liên Hợp Quốc, quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới. Dựa trên ...


Đánh giá tác động môi trường lâm nghiệp

Đánh giá tác động môi trường lâm nghiệp


Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sựphát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại. Môi trường bao gồm các yếu tốtựnhiên và yếu tốnhân tạo quan hệmật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất ...


Đổi mới Lâm trường Quốc doanh tại Việt Nam: Đánh giá khung chính sách và thực hiện Nghị định 200

Đổi mới Lâm trường Quốc doanh tại Việt Nam: Đánh giá khung chính sách và thực hiện Nghị định 200


Lâm trường quốc doanh (LTQD) nắm giữ khoảng 40% đất rừng ở Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong ngành Lâm nghiệp vàđời sống của hàng triệu người Việt Nam sinh sống trong vùng này. Hơn 10 năm qua một loạt bước về cơ cấu lại đã được tiến hành. Mặc dù Chính phủ đã rất nỗ lực, ví dụ việc ban ...


Giáo dục và đào tạo lâm nghiệp ở Việt Nam

Giáo dục và đào tạo lâm nghiệp ở Việt Nam


Ngày 20/5/2005, tại kỳhọp thứ7 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Giáo dục năm 2005 có một sốnội dung mới được bổsung nhằm giải quyết một số nhóm vấn đềsau: - Hoàn thiện một bước vềhệthống giáo dục quốc dân, phát triển giáo dục nghềnghiệp theo 3 trình độ đào tạo: sơcấ ...


Hành chính và thể chế ngành lâm nghiệp

Hành chính và thể chế ngành lâm nghiệp


Ở cấp tỉnh: Hầu hết các tỉnh có nhiều rừng đã thành lập Ty Lâm nghiệp (sau này là Sở Lâm nghiệp). Từ cuối thập kỷ 80, một số tỉnh đã hợp nhất Sở Lâm nghiệp với Sở Nông nghiệp thành Sở Nông Lâm, một số tỉnh đồng bằng thành lập Sở Lâm nghiệp riêng. Từ năm 1994, hệ thống kiểm lâm được tổ chức lạ ...