Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Nghệ An

MUC LỤC Trang Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. Phần 2. TỔNG QUAN. 2.1. Vài nét về trị trường thuốc thế giới và Việt Nam. 2.1.1. Thị trường thuốc thế giới. 2.1.2. Thị trường thuốc Việt Nam. 2.2. Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Dược nhà nước. 2.2.1. Doanh nghiệp Nhà nước. 2.2.1.1. Khái niệm. 2.2.1.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp nhà nước. 2.2.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhà nước. 2.2.1.4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của DNNN. 2.2.2. Những hạn chế của DN nhà nước ở Việt Nam. 2.2.3. Sự cần thiết phải CPHDNNN ở Việt Nam. 2.2.3.1. CPH các DNNN ở Việt Nam là một tất yếu. 2.2.3.2. Tính ưu việt của CTCP. 2.2.3.3. Một số điểm hạn chế của công ty cổ phần. 2.2.4. Doanh nghiệp Dược nhà nước. 2.2.4.1. Thành tựu cơ bản. 2.2.4.2. Những tồn tại và thách thức. 2.3. Công ty cổ phần và cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. 2.3.1. Khái quát về công ty cổ phần. 2.3.1.1. Công ty cổ phần - một số khái niệm. 2.3.1.2. Một số hình thức cổ phần hoá các DNNN. 2.3.1.3. Đặc điểm của công ty cổ phần. 2.4. Vài nét về quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An. 2.4.1. Quá trình hình thành. 2.4.2. Chức năng nhiệm vụ. 2.5. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.5.1. Khái niệm. 2.5.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh. 2.5.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh. 2.5.4. Nội dung của phân tích hoạt động kinh. 2.5.5. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. 2.5.5.1. Phương pháp cân đối. 2.5.5.2. Phương pháp so sánh. 2.5.5.3. Phương pháp tỷ trọng. 2.5.5.4. Phương pháp liên hệ. 2.5.5.5. Phương pháp tìm xu hướng phát triển. 2.5.5.6. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Phần 3. MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Mục tiêu. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. 3.3. Phương pháp nghiên cứu. 3.4. Nội dung nghiên cứu. Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN. 4.1. Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu nhân lực. 4.1.1. Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy quản lý. 4.1.2. Chỉ tiêu về cơ cấu nhân lực. 4.2. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về vốn. 4.2.1. Chỉ tiêu về kết cấu nguồn vốn của doanh nghiêp. 4.2.2. Chỉ tiêu phân tích về tình hình phân bổ vốn. 4.2.3. Chỉ tiêu phân tích về hiệu quả sử dụng vốn. 4.2.4. Các hệ số về khả năng thanh toán. 4.3. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về doanh số. 4.3.1. Chỉ tiêu về doanh thu. 4.3.2. Chỉ tiêu về doanh số mua. 4.3.3. Chỉ tiêu về doanh số bán. 4.4. Chỉ tiêu phân tích, đánh giá về tình hình sử dụng phí. 4.5. Chỉ tiêu phân tích, đánh giá về lợi nhuận. 4.6. Chỉ tiêu đánh giá về nộp ngân sách nhà nước. 4.7. Chỉ tiêu phân tích thu nhập bình quân CBCNV. 4.8. Chỉ tiêu phân tích năng suất bình quân CBCNV. 4.9. Mạng lưới phục vụ. 4.10. Chất lượng thuốc. 4.11. Tình hình sản xuất. Phần 5. BÀN LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 5.1. Bàn luận. 5.2. Kiến nghị. 5.2.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và Bộ y tế. 5.2.2. Kiến nghị với tỉnh Nghệ An. 5.2.3. Kiến nghị đối với CTCP Dược phẩm Nghệ An. Phần 6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 6.1. Định hướng phát triển của công ty. 6.2. Chiến lược phát triển. 6.3. Chiến lược phát triển cụ thể của công ty. Phần 7. KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY