Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng

Hiện nay, các quy định pháp lý về bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực du lịch chƣa nhận đƣợc sự quan tâm tƣơng xứng với yêu cầu của thực tế từ phía các nhà xây dựng pháp luật, các nhà quản lý và các chủ thể liên quan. Đồng thời, hoạt động triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực du lịch còn bất cập, khả năng phối hợp giữa các chủ thể có nhiều điểm hạn chế. Chính điều này đã làm cho các ảnh hƣởng tiêu cực từ hoạt động du lịch đến môi trƣờng ngày càng mạnh hơn, làm mất dần đi tính hấp dẫn của các tài nguyên, sản phẩm du lịch; các tác động tích cực từ du lịch đến môi trƣờng bị lu mờ, gây ảnh hƣởng không tốt đến hình ảnh của ngành du lịch. Để hƣớng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch, cần phải từng bƣớc nâng cao hiệu quả của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực du lịch. Pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực du lịch đƣợc xây dựng và hoàn thiện sẽ là cơ sở vững chắc để tăng cƣờng công tác bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực du lịch. Đây là một nhu cầu cấp bách để ngành du lịch có thể nhanh chóng đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nƣớc nói chung và sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng nói riêng. Tại Đà Nẵng, một địa phƣơng có thế mạnh về du lịch ở các khía cạnh du lịch biển, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, Du lịch Đà Nẵng càng ngày càng có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Cùng với đó, mặt trái của du lịch Đà Nẵng cũng ngày càng bộc lộ rõ nét hơn. Các khu, điểm du lịch ngày càng có sự ô nhiễm nghiêm trọng hơn, đặc biệt là du lịch biển và du lịch làng nghể; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ngày càng có thái độ coi trọng lợi nhuận mà thiếu ý thức trong bảo vệ môi trƣờng. Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng du lịch ở Đà Nẵng đã đƣợc các phƣơng tiện thông tin đại chúng phản ánh trong những năm gần đây, Xuất phát từ những vấn đề về mặt pháp luật và thực tiễn cuộc sống tại Đà Năng, cho thấy, việc nghiên cứu pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động du lịch nói chung và Đà Nẵng nói riêng, sẽ có ý nghĩa hết sức cấp thiết. Việc nghiên cứu này nhằm cung cấp thêm những thông tin, đánh giá toàn diện các vấn đề để hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động du lịch nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng, giải quyết đƣợc những bức xức đã đặt ra từ nhiều năm nay. Do đó, học viên lựa chọn đề tài: “Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sỹ luật học, chuyên ngành luật kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY