Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Để đáp ứng đƣợc yêu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dƣơng trong thời gian sắp tới phục vụ xây dựng nền kinh tế theo hƣớng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất Nƣớc. Đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng lao động đảm bảo số lƣợng, chất lƣợng, hiệu quả của các doanh nghiệp. Tỉnh Bình Dƣơng cần có các chủ trƣơng, chính sách phù hợp thông qua các quy định của pháp luật ở tất cả các lĩnh vực đào tạo, cung ứng, sử dụng, đãi ngộ nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. “ Phát triển nguồn nhân lực không còn là vấn đề chúng ta muốn hay chúng ta nên phát triển tài nguyên nhân sự mà vấn đề phát triển tài nguyên nhân sự là vấn đề sống còn của xã hội chúng ta”. Về phía xã hội, Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề sống còn của xã hội nhằm chống lại nạn thất nghiệp .Về phía ngƣời lao động và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc của tổ chức, nhu cầu tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực có một ý nghĩa hết sức quan trọng đó là: Nó là điều kiện quyết định để cho các doanh nghiệp tồn tại và đi lên trong cạnh tranh. Bởi vì, có nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, nâng cao chất lƣợng thực hiện công việc, giảm bớt các tai nạn lao động không đáng có sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao tính năng động của tổ chức và tính ổn định của sản xuất. Do nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác phát triển nguồn nhân lực ở nƣớc ta nói chung và Bình Dƣơng nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Tôi đã nghiên cứu Luận văn về vấn đề : “ Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương đến năm 2020”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY