Quan điểm tiến hành cải cách ruộng đất ở Việt Nam trong những năm 1945 - 1956 qua các nghị quyết Trung Ương Đảng

Trong bối cảnh một xã hội thuộc địa như Việt Nam, nơi mà quyền lợi dân tộc luôn phải được đặt cao hơn quyền lợi giai cấp, các chính sách chỉ đạo để thực hiện “người cày có ruộng” phải nằm trong hệ thống chính sách giải quyết nhiệm vụdân tộc của Đảng. Giải phóng dân tộc được xác định là mục tiêu cao nhất, thực hiện nhiệm vụdân chủtrởthành động lực mạnh mẽcho bước phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, đây là một quá trình phức tạp chịu tác động của nhiều nhân tốcảvềchủquan và khách quan, bị chi phối không chỉ điều kiện trong nước mà còn bởi điều kiện quốc tế. Tuỳ đặc điểm, tính chất, điều kiện lịch sửcủa từng giai đoạn cụthểmà Đảng có những quan điểm khác nhau trong việc giải quyết vấn đềruộng đất cho dân cày. Trước năm 1945 ởViệt Nam, quan hệsản xuất chủyếu vẫn là quan hệsản xuất phong kiến phát canh thu tô. Khát vọng muôn đời của người nông dân Việt Nam là có ruộng đất. Ngay từkhi thành lập, Đảng ta chủtrương “làm tưsản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” 1 và đề ra các nhiệm vụ“đánh đổ đếquốc chủnghĩa Pháp và bọn phong kiến . thâu hết ruộng đất của đếquốc chủnghĩa làm của công cho dân cày nghèo” 2 . Trong bối cảnh lịch sửtừnăm 1939 đến 1945 khi Trung ương Đảng xác định “cuộc cách mạng ở Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mạng phải giải quyết hai nhiệm vụphản đếvà điền địa nữa mà là cuộc cách mạng chỉphải giải quyết một vấn đềcần kíp là dân tộc giải phóng” 3 thì khẩu hiệu ruộng đất chưa được nêu lên, mà chỉtịch thu ruộng đất của đếquốc, tay sai đểchia cho dân cày nghèo. Đảng chủtrương giương cao ngọn cờ dân tộc, đặt quyền lợi của mọi bộphận, mọi giai cấp dưới sựsinh tử, tồn vong của đất nước. Bằng sức mạnh đoàn kết của cảdân tộc, dưới sựlãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945. Nước Việt 2 Nam Dân chủcộng hoà ra đời, đánh dấu nỗlực cao độcủa cảdân tộc trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tựdo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY