Quản lý hoạt động văn hóa của Ttrung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương

Trong quá trình phát triển đất nước, vai trò của văn hóa luôn được Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao và đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đã bản sắc dân tộc. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã chỉ rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” [1]. Với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay, công tác quản lý các hoạt động văn hóa luôn là một nhiệm vụ quan trọng, những người làm công tác quản lý VH cần có những nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Hiện nay khi KT-XH phát triển, đời sống và dân trí của người dân ngày càng được nâng cao, sinh hoạt VH trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống VH tinh thần của người dân. Thực tế đã khảng định hệ thống thiết chế VH cấp tỉnh, TP như TTVH; Trung tâm VHTT là công cụ tuyên truyền, vận động của Đảng, Nhà nước, đồng thời là nơi hưởng thụ, sáng tạo VH của nhân dân, đào tạo hạt nhân, hướng dẫn các hoạt động VH cho thiết chếVH ở cấp xã, phường; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Tuy nhiên, theo đánh giá trong Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI: “Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, bất cập” [1].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY