Quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Sainhabury nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước cũng ñã ñầu tưvào khu vực nông thôn khá nhiều và cũng ñạt ñược nhiều thành tựu rất khảquan. Điều ñó góp phần cải tạo nền kinh tếtựnhiên tựtúc, tựcấp sang sản xuất hàng hóa, bước ñầu ñã thực hiện ñược sựphân công lao ñộng, phát triển ngành nghề, cải tiến kỹthuật, canh tác, nâng cao năng suất lao ñộng, phát triển năng lực sản xuất, thúc ñẩy việc trao ñổi sản phẩm, mởrộng thịtrường nông thôn, từng bước xóa bỏsựcách biệt giữa nông thôn và thành thị, cải thiện và nâng cao ñời sống của nhân dân nông thôn. Tuy nhiên, ñầu tưnhà nước vẫn còn nhiều hạn chếnhư ñầu tưcòn tản mạn, thiếu trọng tâm, trọng ñiểm, kém hiệu quảvà gây không ít lãng phí. Chính vì vậy, ñầu tưnhà nước vào khu vực nông thôn và hiệu quảcủa nó hiện nay là vấn ñềrất nóng bỏng ñối với nhiều nước trên thếgiới. Do ñó, càng ñặc biệt nóng bỏng hơn ñối với những nước có nền nông nghiệp lạc hậu nhưnước Cộng hoà dân chủnhân dân Lào. Trên thực tế, việc nghiên cứu vấn ñề “Quản lý vốn ñầu tưnhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Sainhabury Nước CHDCND Lào”hiện nay là một v ấn ñềvừa có ý nghĩa lý luận vừa nóng bỏng, cấp thiết v ềthực tiễn ñó là lý do tôi chọn ñềtài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY