Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ nôm của Nguyễn Khuyến và Tú Xương

Văn chương bằng chữ Nôm ñến thế kỷ XIX ñã có sáu thế kỷ phát triển. Dưới các triều ñại phong kiến, chữ Nôm không ñược thừa nhận. Do ñó nói ñến văn học Nôm, người ta thường nói ñến tính chất không chính thống của nó. Với nhu cầu biểu hiện, tự biểu hiện và giao tiếp ngày càng phức tạp, người nghệ sĩ muốn ghi lại ñược sự phong phú, sinh ñộng của tình cảm, tư tưởng, những biến ñộng trong lòng người và xã hội thì cần một ngôn ngữ nghệ thuật chưng cất từ ngôn ngữ ñời sống. Và văn học Nôm, ñặc biệt là thơ Nôm là sản phẩm ñáp ứng ñược nhu cầu ñó. Cuối thế kỷ XIX, xã hội Việt Nam khủng hoảng một cách trầm trọng và toàn diện. Biến loạn trong lòng dân tộc tác ñộng dữ dội ñến cảm quan trong sáng tác của nhà văn. Ở chặng ñường cuối cùng, văn học phát triển nhiều khuynh hướng. Nguyễn Khuyến và Tú Xương là ñại diện tiêu biểu cho khuynh hướng văn học tố cáo hiện thực. Tiếp thu thành tựu của thơ Nôm các giai ñoạn trước, Nguyễn Khuyến – Tú Xương trở thành những nhà thơ Nôm kiệt xuất của văn học trung ñại. Vai trò lớn nhất trong việc sử dụng chữ Nôm ñể sáng tác của Nguyễn Khuyến – Tú Xương là mở rộng chức năng biểu hiện, chức năng phản ánh. Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến – Tú Xương vươn tới phản ánh xã hội với những cái hàng ngày, cái ñời thường. Quan niệm nghệ thuật về con người là sản phẩm của văn hóa ñồng thời mang dấu ấn của từng thời ñại. Trước bối cảnh lịch sử xã hội mới, bằng thơ Nôm, Nguyễn Khuyến – Tú Xương ñã phản ánh trong tác phẩm của mình những quan niệm nghệ thuật mới về con người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY