Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng ngày nay không dừng lại ởgiá cảvà chất lượng phục vụbởi nó rất dểdàng bịsao chép bởi ñối thủ, cạnh tranh ñang hướng ñến sựthỏa mãn toàn diện nhu cầu KH, hướng hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng ñến nhu cầu KH. Một trong những công cụhữu hiệu ñang ñược các doanh nghiệp trong ñó có các NHTM tại Việt Nam quan tâm triển khai có thểgiúp các doanh nghiệp hiểu rõ và thỏa mãn mọi nhu cầu KH, cải thiện vịthếcạnh tranh trên thịtrường và ñiều quan trọng nhất là thu hút và gìn giữKH Đó chính là quản trị quan hệkhách hàng (CRM-Customer Relationship Management). Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng là một chi nhánh Ngân hàng lớn, có sốlượng KH lớn, nhu cầu ña dạng về sản phẩm, dịch vụ, ñặc biệt là rất khác nhau vềhành vi, ñặc ñiểm mua, ñặc biệt là KHDN. Hiện nay số lượng doanh nghiệp trên ñịa bàn Đà Nẵng gần 13.000 doanh nghiệp, có thểnhận thấy ñây là một thịtrường rất màu mở ñểNHCT khai thác, chưa kểcác SPDV của NHCT gần ñây ñều hướng tới là một NH bán lẽ. Tuy nhiên sốlượng KHDN của ngân hàng còn rất ít vềquy mô và kém vềchất lượng. Trong ñiều kiện ñó Ngân hàng cần có giải pháp ñểtăng cường các mối quan hệgắn bó với KH, tìm mọi cách nâng cao giá trịcung cấp cho KH so với ñối thủcạnh tranh và có một chiến lược toàn diện xây dựng, phát triển hệthống sản phẩm dịch vụvà phát triển các mối quan hệvới khách hàng nhằm duy trì khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới. Vì vậy tôi quyết ñịnh chọn ñềtài “Quản trịquan hệkhách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Đà Nẵng”với mong muốn góp phần thiết lập, mởrộng và duy trì ñối với khách hàng doanh nghiệp trong hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY