Luận Văn Tài Chính Thuế

Lạm phát và tác động của lạm phát tới nền kinh tế

Lạm phát và tác động của lạm phát tới nền kinh tế


Bất kỳ nền kinh tế nào, từ mô hình tập trung quan liêu bao cấp đến kinh tế thị trường, muốn phát triển vững mạnh đều phải quan tâm đặc biệt tới tam giác: tăng trưởng, thất nghiệp và lạm phát. Chúng liên kết hay đối lập, chúng liên hợp những nhịp độ của tăng trưởng, sự tăng lên hay tụt xuống của nhữn ...


Thực trạng và chống lạm phát ở Việt Nam qua các giai đoạn

Thực trạng và chống lạm phát ở Việt Nam qua các giai đoạn


Từ năm 1921 đến 1923 giá cả hàng hoá ở Đức tăng 1500 tỷ lần so với năm 1914. Con số này liệu có gợi cho bạn một sự liên hệ nào đó không. Điều đó có nghĩa là vào năm 1914 người ta cầm tiền đi mua bánh mì và dùng giỏ để xách bánh mì về. Nhưng đến năm 1923 người ta phải mang hàng giỏ tiền đi để mua chỉ ...


Lạm phát ở Việt Nam thập kỉ 90

Lạm phát ở Việt Nam thập kỉ 90


Lạm phát là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của thế kỉ 20 và đụng chạm tới mọi hệ thống kinh tế, dù có phát triển hay không. Milton Friedman có một tuyên bố nổi tiếng: Lạm phát luôn luôn và mọi nơi là vấn đề thuộc về tiền tệ, và chúng ta đã biết tiền tệ là công cụ điều tiết hiệu quả các c ...


Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh ở Cục thuế Hà Nội

Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh ở Cục thuế Hà Nội


Năm 2001 là năm chuyĨn giao thiên niên k, năm đầu triĨn khai thc hiƯn Nghị quyt Đại hi Đảng IX và nhiƯm vơ cđa k hoạch 5 năm 2001-2005 đỈt ra trách nhiƯm lớn cho cơ quan thu các cp. MỈc d c nhiỊu yu t không thun lỵi, do tình hình xut khu hàng hoá gỈp nhiỊu kh khăn, thiên tai lớn xảy ra mt s tnh ĐBS ...


Luận văn Đánh giá điều kiện địa chất công trình

Luận văn Đánh giá điều kiện địa chất công trình


Quy hoạch tổng thể Đại học Quốc gia Thành phốHồChí Minh được Thủ tướng Chính phủphê duyệt với diện tích 643,7 ha bao gồm 522 ha thuộc huyện DĩAn tỉnh Bình Dương và 121,7ha thuộc quận Thủ Đức thành phốHồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 6 năm 2003 Thủtướng Chính phủ đã ký Quyết định số660/QĐ-TTg phê duy ...


Tiểu luận Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam

Tiểu luận Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam


Việt Nam là một quốc gia nhỏbé và còn non trẻthuộc vùng Đông Nam Châu Á, một dân tộc anh hùng với bao phen vào sinh ra tử đểbảo vệnền độc lập của dân tộc, và nay cũng đang chứng minh với toàn thếgiới họcũn là một dân tộc anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đại hội VI ...


Báo cáo Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Báo cáo Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp


Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dịch vụ dở dang, thành phẩm, hàng hoá(gọi ...


Đề án Môn học Trình tự tổ chức công tác kiểm toán

Đề án Môn học Trình tự tổ chức công tác kiểm toán


Để đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tàI chính nhằm nâng cao chất lượng quản lý kinh tế trong nền kinh tế quốc dân ,vấn đề kiểm tra kiểm soát chất lượng làm lành mạnh hoá các thông tin tàI chính trong nền kinh tế quốc dânlà một nhu cầu cấp thiết. Giúp cho nền kinh tế thị trường có thể đ ...


Đề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng ho ...


Tiểu luận Bảo vệ nguồn tài nguyên nước

Tiểu luận Bảo vệ nguồn tài nguyên nước


Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nhu cầu về khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Sự phát triển kinh tế xã hội với sự xuất hiện hàng loạt các nhà máy xí nghiệp, các công trình xây dựng… đã tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái, môi trường xung qu ...


Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp


Ngày nay Việt Nam đã gia nhập nhiều tổ chức kinh tế - tài chính lớn trong khu vực cũng như trên thế giới (WTO, APEC.). Yêu cầu của quản trị kinh doanh môi trường mới luôn đòi hỏi những thông tin đa dạng, theo nhiều mức độ khác nhau để phục vụ cho các quyết định kinh tế. Kế toán là một công cụ đắc lự ...


Kế toán thuế giá trị gia tăng

Kế toán thuế giá trị gia tăng


Cơ chế thị trường nước ta được điều hành bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ dân chủ và công khai. Hệ thống pháp luật về kinh tế tài chính hoàn chỉnh sẽ là những công cụ điều chỉnh có hiệu lực các hoạt động kinh tế xã hội theo định hướng trước mắt và lâu dài của đất nước, với những quyết định đầy đủ ...


Tình hình vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân xã quảng phước, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Tình hình vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân xã quảng phước, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế


NỘI DUNG CHÍNH Phần I : Đặt vấn đề Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương I: Cơ sở khoa học của vấn đề cần nghiên cứu Chương III: Tình hình vay và sử dụng vốn Phần III: Đánh giá, Kết luận và kiến nghị Phần I: Đặt vấn đề 1.Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối t ...


Phân tích chính sách tiền tệ của Việt Nam từ năm 2005 đến nay

Phân tích chính sách tiền tệ của Việt Nam từ năm 2005 đến nay


Nền kinh tế nước ta đang tiến những bước vững chắc với việc cải cách kinh tế theo hướng mở cửa. Điều đó được thực hiện trên tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” và trên nguyên tắc “bình đẳng cùng có lợi”. Chủ trương đó sẽ giúp chúng ta nhanh chóng hoà nhập với nền kinh tế thế giới, ...


Tiểu luận Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng dùng SPSS phân tích

Tiểu luận Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng dùng SPSS phân tích


Nền kinh tế thị trường, xu hướng quốc tế hóa hoạt động kinh doanh, và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đang từng bước đẩy lùi tư duy chờ vận may trong hoạt động kinh doanh. Thay vào đó,sự thành công chỉ đến với những ai có trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức về chuyên môn, ...


Báo cáo Phân tích tài chính Công ty Kinh doanh Vật liệu xây dựng

Báo cáo Phân tích tài chính Công ty Kinh doanh Vật liệu xây dựng


Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, đòi hòi các đơn vị quốc doanh phải thay đổi cách suy nghĩ, đường lối của đơn vị trong việ ...


Chính sách tỷ giá phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới

Chính sách tỷ giá phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới


Năm 2008 đã đi qua, kéo theo những tàn phá dữ dội, đưa các nền kinh tế thế giới và Việt Nam rơi vào tình trạng suy thoái và khó khăn trong vấn đề tăng trưởng kinh tế, những bất ổn trong kinh tế vĩ mô. Trong giai đoạn 2002-2008, nền kinh tế Việt Nam xuất hiện những dấu hiệu bất ổn kinh tế vĩ mô, nó t ...


Phân tích hiệu ứng của phá giá nội tệ lên cán cân thanh toán. minh hoạ thực tiễn

Phân tích hiệu ứng của phá giá nội tệ lên cán cân thanh toán. minh hoạ thực tiễn


Như chúng ta đã biết, bất kỳ một nước nào cũng mong đồng tiền nước mình là đồng tiền mạnh và ổn định, chứng tỏ vị thế của nước mình. Vậy tại sao chính phủ lại phá giá làm mất giá đồng nội tệ như vậy? Có thể đưa ra một số giải thích sau đây: • Chính phủ sử dụng biện pháp phá giá tiền tệ để có thể nâ ...


Báo cáo Tiểu luận Phân tích tài chính Công ty A trong vòng 2 đến 3 năm

Báo cáo Tiểu luận Phân tích tài chính Công ty A trong vòng 2 đến 3 năm


-Do doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn thu nhập chủ yếu, sự thay đổi của bộ phận thu nhập này sẽ mang lại những thay đổi to lớn trong tổng nguồn thu của doanh nghiệp. Trong 2năm qua doanh thu từ BH và CCDV đã tăng 41,597 tỉ đồng( tăng 10,%) , thể hiện 1 dấu hiệu tốt đối với hoạt động ...


Tiểu luận Kế toán quản trị Bàn về các phương pháp xác định chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp hiện nay

Tiểu luận Kế toán quản trị Bàn về các phương pháp xác định chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp hiện nay


Trong xu th phát triĨn cđa th giới, khi mà nỊn kinh t chuyĨn đỉi hoàn toàn sang nỊn kinh t m, thì viƯc sản xut kinh doanh càng tr nên kh khăn. ĐĨ các doanh nghiƯp c thĨ tn tại và phát triĨn đưỵc,thì yêu cầu đỈt ra cho các doanh nghiƯp là phải cạnh tranh với nhau và cuc cạnh tranh này càng tr nên gay ...