Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với các ngành dịch vụ

Nghiên cứu về“Tăng cường phối hợp giữa các cơquanquản lý nhà nước trong khu vực dịchvụ” là một trong những nghiên cứu được tiến hành trong dựán “Nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy Thương mại dịch vụ ởViệt Nam trong bối cảnhhội nhập quốc tế” (dựán VIE/02/009 MPI-UNDP).Mục tiêu chính của nghiên cứu là tiến hành: - Xem xét và đánh giá hệthống hiện hành các cơquan quản lý nhà nước trong khu vực dịch vụvà thương mại dịch vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơquannày. - Phân tích thực trạng phối hợp giữacác bộ/cơquan quản lý nhà nước trong khu vực dịch vụ. - Đưa ra một sốlựa chọn vàkiến nghị đểcải thiện việc phối hợp giữa cácbộ/cơquan quản lý nhà nước trong khu vực dịch vụ ởViệt Nam. ỞViệt nam, khu vực dịch vụbao gồm tất các ngành không thuộc khuvực công nghiệp và nông nghiệp theo hệthống phân ngành kinhtếban hành năm 1993. Nghiên cứu vềsựphối hợp giữa các cơquanquản lý nhà nước đốI với khu vực dịch vụnghĩa là nghiên cứu sựphối hợp giữa các cơquannày trong việc thực hiện tất cảcác chức năngquản lý nhà nước, như lập kếhoạch/chiến lược phát triển, hoạch định chính sách, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chính sách vàchiến lược/kếhoạch, đàm phán quốc tế, giải quyết tranhchấp và cung cấp các dịch vụcông. Do nền kinh tếlà một thểthống nhất, tất cảcác ngành trong nền kinh tếliên kết chặt chẽvới nhau và vì vậy, việc nghiên cứu sựphối hợp giữa các cơquan quản lý nhà nước khu vực dịch vụcần được đặt trongbối cảnhphối hợp giữa các ngànhnói chungcó tập trung vào một đặc điểm cụthểcủa khu vực dịch vụ ởViệt Nam. Một số đặc điểm chính của khu vực dịch vụ ởViệt Nam gồm: - Khu vực dịch vụ được coi nhưlà khu vực không tạo ra của cảI vật chất theo quan điểm truyền thống; - Thịtrường dịch vụchưa phát triển mạnh mẽ; - Các hoạt động dịchvụtựphục vụtrong tổnggiá trịsản phẩm khu vực dịch vụvẫn chiếm tỷtrọng tương đối cao; - Các dịch vụtri thức và công nghệcao còn ởmức độrất khiêm tốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website