Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………. 1 Phần I ………………………………………………………………………3 Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại công ty cổ phần May 19 - bộ Quốc phòng ……………………………………………………………………….3 1.1 Tìm hiểu chung về công tác kế toán tại đơn vị…………………………………. 3 1.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán……………………………………………………… 3 1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận …………………………………….4 1.2 Tổ chức bộ máy kế toán ………………………………………………………….5 Phần II……………………………………………………………………. 8 Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19. ………………8 2.1 Kế toán thành phẩm …………………………………………………………….8 2.1.1Đặc điểm của thành phẩm ……………………………………………………8 2.1.2 Tính giá thành phẩm …………………………………………………………9 2.1.3 Kế toán chi tiết thành phẩm ……………………………………………….10 2.1.4 Kế toán tổng hợp thành phẩm ………………………………………………19 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng. ……………….22 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19 …………………….22 2.2.1.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và chứng từ sử dụng:…………. 22 2.2.1.2 Kế toán chi tiết: ………………………………………………………….24 2.2.1.3 Kế toán tổng hợp: ……………………………………………………….25 2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ …………………………………………….35 2.3.1 Tài khoản sử dụng ………………………………………………………….35 2.3.2 Kế toán trên sổ ………………………………………………………………35 2.3.2.1 Kế toán chi phí bán hàng: ……………………………………………….35 2.3.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: ………………………………….39 2.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng …………………………………………42 Phần III: Nhận xét ……………………………………………………….43 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………….45 h dấu một sự kiện quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế của nước ta. Và cũng là thách thức cho chúng ta phải làm sao để có thể hoà nhập được với nhũng sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt trên thị trường quốc tế. Mỗi một thành phần trong nền kinh tế là một nhân tố để đưa đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Cho nên mỗi một tổ chức, doanh nghiệp đều phải cố gắng tìm ra được chiến lược kinh doanh phù hợp với mình để có tạo cho công ty có chỗ đứng trên thị trường, ngày càng phát triển và vượt qua lãnh thổ quốc gia, mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong doanh nghiệp sản xuất, kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là thước đo chủ yếu để đo lường sự lớn mạnh, phát triển của doanh nghiệp và khâu tiêu thụ thành phẩm chính là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì có doanh thu thì doanh nghiệp mới có thể tái sản xuất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho nên để thành phẩm được tiêu thụ nhanh thì doanh doanh nghiệp cần có một chiến lược kinh doanh, tiếp thị thật tốt. Để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trôi chảy và thuận lợi thì kế toán đóng vai trò là một công cụ quản lý sắc bén và đắc lực ở các doanh nghiệp. Công tác kế toán gồm có nhiều khâu, nhiều bộ phận khác nhau nhưng giũa chúng có mối quan hệ biện chứng và mật thiết với nhau. Trong đó kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được. Bởi nó phản ánh, giám đốc tình hình biến động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY