<p> Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz ra chân P1.0,biết tần số dao động được dùng trong KIT là 11.059MHz. Code: ORG 2000H LAP: CPL P1.0 CALL DL500 SJMP LAP DL500: PUSH 05 PUSH 06 PUSH 07 MOV R5, #10 L2: MOV R6, #100 L1: MOV R7, #250 DJNZ R7, $ DJNZ R6, L1 DJNZ R5, L2 POP 07 POP 06 POP 05 RET END Thí nghiệm 2.2: Thay đổi tần số xung vuông thành 0.5Hz, với chu kì nhiệm vụ là 30% Code: ORG 2000H LAP: SETB P1.0 CALL DL150 CLR P1.0 LCALL DL350 SJMP LAP DL150: PUSH 07 PUSH 06 Thí nghiệm Vi Xử Lý | 6 6 Báo cáo Thí nghiệm Vi Xử Lý Nhóm 2 PUSH 05 MOV R5, #2 L1_2: MOV R6, #150 L1_1: MOV R7, #250 DJNZ R7, $ DJNZ R6, L1_1 DJNZ R5, L1_2 POP 05 POP 06 POP 07 RET DL350: PUSH 07 PUSH 06 PUSH 05 MOV R5, #7 L2_2: MOV R6, #100 L2_1: MOV R7, #250 DJNZ R7, $ DJNZ R6, L2_1 DJNZ R5, L2_2 POP 05 POP 06 POP 07 RET END </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY