Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán TTL

MỤC LỤC Lời mở đầu1 Chương 1: Cơ sở lý luận của kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính.3 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đối tượng của kiểm toán tài chính.3 1.1 Những đặc điểm chung của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh3 1.2. Một số quy định của nhà nước đối với Báo cáo tài chính5 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán.6 2.1.Mục tiêu kiểm toán6 2.2. Xác nhận của nhà quản lý9 2.3. Quy trình kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh14 2.3.1.Lập kế hoạch kiểm toán15 2.3.2. Chương trình kiểm toán26 2.3.2.2. Kiểm toán chi phí31 2.3.2.3. Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước36 2.3.3. Kết thúc kiểm toán39 2.3.3.1 Tổng hợp sau khi tiến hành kiểm toán các khoản mục trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .39 2.3.3.2 Hoàn thành kiểm toán39 Chương 2 : Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long.40 1. Đặc điểm chung về Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long (TTL)40 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty40 1.2 Cơ câu và tổ chức của công ty41 1.3. Hệ thống kế toán của công ty44 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp44 1.3.2. Đặc điểm của tổ chức công tác kế toán47 1.4 Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính51 2. Thực hiện Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kiểm toán Thăng Long (TTL) đối với công ty ABC53 2.1. Lập kế hoạch kiểm toán53 2.2. Thực hiện kiểm toán53 2.2.1. Kiểm toán doanh thu.55 2.2.2 Kiểm toán chi phí hoạt động58 2.2.3. Kiểm toán nghiệp thanh toán với nhà nước.64 2.2.4 Tổng hợp sau khi tiến hành kiểm toán các khoản trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.67 2.3. Hoàn thành kiểm toán.67 Chương 3: Bài học kinh nghiệm và kiến nghị hoàn thành quy trình kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và Báo cáo tài chính nói chung tại công ty TTL.69 1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế tại công ty TTl.69 2 Một số kiếm nghị và đề xuất70 2.1 Những khó khăn chung và hướng giải quyết70 2.2 Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TTL.70 Kết luận72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY